Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Apklausos

.

Švietimo įstaigų perkančiosios organizacijos įvertino CPO LT kanceliarinių prekių modulį

Publikuojama nuo 2017-08-25

Švietimo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, aukštojo mokslo mokyklų, neformaliojo ugdymo, kitų švietimo institucijų) perkančiosios organizacijos sudaro didelę dalį CPO LT elekroninio katalogo naudotojų. Šios perkančiosios organizacijos daugiausia perka kanceliarines prekes, todėl jų vertinimai bei pasiūlymai, kaip jį tobulinti bei plėsti jo asortimentą, yra labai svarbūs, ruošiantis atnaujinti šį modulį.
Apklausoje dalyvavo ir didžiųjų šalies miestų, ir rajonų gimnazijos bei progimnazijos, didelės bei mažosios mokyklos iš visų šalies regionų.
Šių perkančiųjų organizacijų specifika yra ta, kad jos yra labai mažos, viešiesiems pirkimams skirtas biudžetas yra nedidelis ir dažnai juos vykdo darbuotojai, neturintys net minimalių kompetencijų viešuosiuose pirkimuose bei nemokantis naudotis elektronine pirkimų sistema.

(more…)

Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių asortimento CPO LT elektroniniame kataloge

Publikuojama nuo 2017-08-25

CPO LT elektroniniame kataloge spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių modulis veikia nuo 2014 metų III ketvirčio. Per šį laikotarpį jame įvyko 1855 pirkimai už daugiau kaip 2 mln. 239 tūkst. eurų.
Siekdama išsiaiškinti perkančiųjų organizacijų paklausą spausdintuvams ir daugiafunkciniams įrenginiams, šio segmento prekių centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo vertinimą bei kokybiškai atnaujinti modulį, CPO LT 2017 metų balandžio – gegužės mėn. atliko jų apklausą.
Perkančiosios organizacijos, deja, apklausose dalyvauja gana pasyviai, todėl ne visada galima gauti daugumos nuomonę atspindinčią informaciją. Apklausos anketos išsiųstos 140 respondentų, bet atsakymus pateikė vos daugiau nei penktadalis (21,43 proc.) apklaustųjų.

(more…)

Kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjai įvertino viešuosius pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge Publikuojama nuo 2017-07-05 – Naujienos

Publikuojama nuo 2017-08-25

Kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimų modulis yra vienas paklausiausių tarp perkančiųjų organizacijų: 2016 m. šiame modulyje įvyko 2 658 pirkimai už 10 mln. 690 tūkst. Eur, o 2017 m. I-ąjį pusmetį sudaryta 941 sutartis 4 mln. 69 tūkst. 425 Eurų sumai. Įvertinus tai ir aplinkybę, kad 2017 m. šį pirkimų modulį numatoma atnaujinti, CPO LT įvykdė kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų, dalyvaujančių atnaujintuose varžymuose CPO LT elektroniniame kataloge, apklausą.
Apklausos tikslas – išsiaiškinti kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų nuomonę apie CPO LT administruojamą elektroninį katalogą, įstaigos darbuotojų komunikavimą ir pagalbą tiekėjams bei šią informaciją panaudoti modulio atnaujinimui ir tobulinimui.

(more…)

CPO LT įvykdė tiekėjų, dalyvaujančių pirkimuose, vertinamuose ekonominio naudingumo kriterijumi, apklausą

Publikuojama nuo 2016-12-22

Įgyvendinant Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvą bei praktiką, Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT elektroninėje centralizuotų pirkimų sistemoje perkančiosios organizacijos gali įsigyti prekes, paslaugas ir darbus, taikydamos ne tik mažiausios kainos, bet ir ekonominio naudingumo kriterijų.
CPO LT kataloge jau yra 4 moduliai – kilimėlių nuomos ir keitimo, mobiliųjų telefonų, apsaugos paslaugų, skalbimo paslaugų, kuriuose pirkimai vyksta vertinant tiekėjų pasiūlymus ekonominio naudingumo kriterijumi.

(more…)

Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl prekių ir paslaugų pirkimų iš socialinių įmonių CPO LT elektroniniame kataloge

Publikuojama nuo 2016-09-28

Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) elektroniniame kataloge yra 3 pirkimų moduliai, kuriuose kaip tiekėjai dalyvauja vien socialinės įmonės, kurios siūlo perkančiosioms organizacijoms (PO) savo pagamintas kanceliarines prekes, paprasto ir specializuoto skalbimo paslaugas. “Socialinių įmonių įtraukimas į centralizuotus viešuosius pirkimus elektroninėje erdvėje yra vienas iš mūsų ilgalaikių strateginių tikslų. 2015 metais, kai perkančiosioms organizacijoms atsirado galimybė rinktis analogiškas prekes ir iš socialinių, ir iš įprastų verslo įmonių, pastebėjome, kad pirkėjai dažniau rinkosi pastarąsias.

(more…)

Konsoliduoti viešieji pirkimai: tiekėjų nuomonė

Publikuojama nuo 2016-07-01

CPO LT elektroniniame kataloge perkančiosios organizacijos turi galimybę vykdyti ne tik paprastus, bet ir konsoliduotus viešuosius pirkimus, apsijungiant kelioms ar keliolikai įstaigų ir skelbiant vieną pirkimą prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.

CPO LT atliko tiekėjų, dalyvavusių valymo paslaugų, judriojo ryšio ir elektros konsoliduotuose pirkimuose, apklausą. Jos tikslas buvo išsiaiškinti respondentų vertinimą konsoliduotų pirkimų: ar šis pirkimo būdas įtakoja kainų pokyčius, ar tiekėjams patogu ir paprasta teikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi CPO LT elektroninėje sistemoje, ar iškilus klausimams jie gauna visą būtiną pagalbą iš darbuotojų. Anketas užpildė 12 tiekėjų, dalyvavusių konsoliduotuose pirkimuose (1pav.). Respondentų buvo prašoma atsakyti į 17 klausimų.

(more…)

Kasmetė tiekėjų apklausa padeda optimizuoti vaistų modulį CPO LT elektroniniame kataloge

Publikuojama nuo 2015-06-05

CPO LT, vykdydama įstaigos steigėjos Ūkio ministerijos pavedimą, elektroniniame kataloge nuo 2013 m. administruoja vaistų modulį, užtikrinantį medicinos įstaigoms, kitoms perkančiosioms organizacijoms galimybę centralizuotai, greitai, minimaliomis darbo ir laiko sąnaudomis apsirūpinti būtinais medikamentais pacientų gydymui.
„Siekdama rezultatyvaus, sklandaus ir kokybiško pirkimo vykdymo, CPO LT ypatingą dėmesį skiria vaistų modulio kokybei. Tuo tikslu ji kasmet vykdo ne tik perkančiųjų organizacijų, bet ir tiekėjų apklausą, siekdama išsiaiškinti farmacijos įmonių, parduodančių vaistinius preparatus per CPO LT katalogą, vertinimus, pasiūlymus“,- pažymėjo direktorius Rolandas Černiauskas, pristatydamas apklausos rezultatus.

(more…)

Perkančiosios organizacijos pateikė savo nuomonę apie vaistų pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą

Publikuojama nuo 2015-04-28

2013 metais per Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT elektroninį katalogą vaistinių preparatų centralizuotai nupirkta daugiau nei už 108 mln. litų (virš 31 mln. eurų), o 2014 metais, pirkimų vertė išaugo dvigubai – iki daugiau nei 204 mln. litų (virš 59 mln. eurų). Vien nuo 2015 metų sausio mėnesio, centralizuotai jau nupirkta beveik už 66 mln. litų (beveik 19 mln. eurų).

CPO LT ypatingą dėmesį skiria medikamentų pirkimus vykdančių perkančiųjų organizacijų poreikių analizei, siekiama nuodugniau išsiaiškinti pirkėjų lūkesčius. Atsižvelgti į pastabas bei pageidavimus tobulinant pirkimo procesą ir pirkimų dokumentus  – nuolatinis CPO LT veiklos prioritetas.

(more…)

Biuro prekių pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą pagaliau tenkina daugumos lūkesčius.

Publikuojama nuo 2014-09-23

Kaip žinia, perkančiąsias organizacijas, kurios pačios negali įsigyti prekių paslaugų ar darbų efektyviau, nei tai galima padaryti centrinės perkančiosios organizacijos katalogo pagalba, Viešųjų pirkimų įstatymas nuo 2014 metų pradžios įpareigojo pirkti centralizuotai, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos kataloge. Galbūt ši nuostata pakeitė jau nusistovėjusius santykius tarp pirkėjų ir „savų“ tiekėjų, eliminavo galimybę savaip „pareguliuoti“ pirkimą. Dėl šių ar ir kitų su tuo susijusių priežasčių, kai kurios organizacijos (dažniausiai net nepirkusios per CPO LT katalogą) pradžioje gana nenoriai vykdydavo centralizuotus viešuosius kanceliarinių prekių pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą.

(more…)

Pirkėjai ir tiekėjai patenkinti vaistų pirkimu per CPO LT katalogą

Publikuojama nuo 2014-09-19

Centralizuotas vaistinių preparatų įsigijimas per CPO LT elektroninį katalogą nuolat didėja: 2013 metais buvo nupirkta už 108, 23 mln. Lt, o vien tik per pirmąjį šių metų pusmetį – net už 70,41 mln. Lt

CPO LT skiria didelį dėmesį komunikavimui su perkančiosiomis organizacijomis ir tiekėjais, siekdama išsiaiškinti jų nuomonę bei gauti konkrečius pasiūlymus, kaip tobulinti centralizuotą vaistinių preparatų įsigijimo procesą. Tuo tikslu įstaiga atliko išsamią perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų apklausą.
Apibendrintus duomenis pristatė CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas. Jis nurodė, kad šiuo metu elektroninio katalogo vaistinių preparatų modulyje 16 Lietuvos ir užsienio tiekėjų pirkėjams siūlo 1563 vaistinių preparatų. Visi jie atitinka technines specifikacijas, pateiktas LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Valstybinės ligonių kasos (VLK). Šiuo metu jau 56 proc. perkančiųjų organizacijų ( ligoninių, poliklinikų, vaikų darželių, globos, slaugos namų) CPO LT elektroninis katalogas yra pagrindinis instrumentas įsigyjant vaistinius preparatus.

(more…)