Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

Tvarkydama asmens duomenis viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) bei griežtai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą CPO LT pateikiama Asmens duomenų tvarkymo apraše.

Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ir CPO LT Asmens duomenų tvarkymo apraše nurodytų teisių įgyvendinimo, asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną.

Įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo CPO LT tvarkos aprašo
Asmens duomenų tvarkymo CPO LT tvarkos aprašas

Asmens duomenų apsaugos pareigūnė –  direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė,

telefono nr. ( 8 5 ) 200 0837, el. p. v.daugvile@cpo.lt.