Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Atnaujintas apsaugos paslaugų pirkimas

Nuo gruodžio pradžios CPO LT elektroniniame kataloge galima įsigyti apsaugos paslaugas pagal atnaujintas pirkimo sąlygas. Papildant ir tikslinant sąlygas buvo atsižvelgta į perkančiųjų organizacijų siūlymus / prašymus bei į naują viešųjų pirkimų reguliavimą.

Apsaugos paslaugų pirkimo aprašymą, techninę specifikaciją, sutarčių projektus rasite čia.

Nuo šiol perkančiosios organizacijos gali pasinaudoti lankstesnėmis pagrindinės sutarties sąlygomis:

įsigyti papildomus paslaugų kiekius (ne daugiau kaip 10 proc. pagrindinės sutarties kainos, bet neviršijant maksimalios užsakymo kainos);

pasirinkti sutarties vertės išpirkimo procentą per sutarties galiojimo laikotarpį (nuo 70 iki 100);

vienašališkai nutraukti sutartį nuosavybės teisei į nekilnojamąjį turtą perėjus kitam asmeniui ar kitam valdytojui.

Kilus klausimų dėl šio pirkimo, prašome konsultuotis su Inga Jankūniene telefonu  (8 5) 255 3303  arba el. paštu i.jankuniene@cpo.lt.