Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Atnaujintas valymo paslaugų pirkimas

Nuo spalio pradžios CPO informacinėje sistemoje (CPO IS) galima įsigyti valymo paslaugas pagal atnaujintas pirkimo sąlygas. Papildant ir tikslinant sąlygas buvo atsižvelgta į perkančiųjų organizacijų siūlymus / prašymus bei į naują viešųjų pirkimų reguliavimą.

Valymo paslaugų pirkimo aprašymą, techninę specifikaciją, sutarčių projektus rasite čia.

Nuo šiol perkančiosios organizacijos gali pasinaudoti lankstesnėmis pagrindinės sutarties sąlygomis:

  • įsigyti papildomus paslaugų kiekius (ne daugiau kaip 10 proc. pagrindinės sutarties kainos, bet neviršijant maksimalios užsakymo kainos);
  • pasirinkti sutarties vertės išpirkimo procentą per sutarties galiojimo laikotarpį (nuo 50 iki 100);
  • vienašališkai nutraukti sutartį nuosavybės teisei į nekilnojamąjį turtą perėjus kitam asmeniui ar kitam valdytojui.

Patikslintos / papildytos ir kai kurios techninių specifikacijų sąlygos (pvz. į budinčios valytojos teikiamas paslaugas įtrauktas ir susitikimų / renginių vietos sutvarkymas, tarp vejos priežiūros paslaugų atsirado šiukšlių surinkimas bei išvežimas).

Kilus klausimų dėl šio pirkimo, prašome konsultuotis su Arturu Maruškevičiumi telefonu  (8 5) 205 4876  arba el. paštu a.maruskevicius@cpo.lt.