Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REGLAMENTAVIMAS

Publikuojama nuo 2014-05-07 - Teisinė informacija

Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 3 d. numatyta, kad perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose...

daugiau

NUTARIMAS DĖL CENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO

Publikuojama nuo 2014-05-07 - Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, suteikiantis viešajai įstaigai CPO LT teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos...

daugiau

NUTARIMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO NAUDOJANTIS CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ELEKTRONINIU KATALOGU

Publikuojama nuo 2014-05-07 - Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl privalomo naudojimosi CPO elektroniniu katalogu daliai perkančiųjų organizacijų, jei...

daugiau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

Publikuojama nuo 2014-05-07 - Teisinė informacija

Centrinei perkančiąjai organizacijai (CPO), perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams privaloma laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo....

daugiau