Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Administracinė informacija

 

Oficialumas

Veiklą vykdome VšĮ CPO LT vardu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo.

 

Teisinė informacija

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Viešosios įstaigos CPO LT įstatai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 4-497 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT paslaugų kainų ir tarifo nustatymo.“

Valstybės sutaupymų dėl Viešųjų pirkimų vykdymo per viešosios įstaigos CPO LT elektroninį katalogą apskaičiavimo metodika

_______________

Viešosios įstaigos CPO LT 2013–2016 m. centralizuotų viešųjų pirkimų planai

Viešosios įstaigos CPO LT 2017 m. centralizuotų viešųjų pirkimų planas

Viešosios įstaigos CPO LT 2018 m. viešųjų pirkimų planas

 

Viešosios įstaigos CPO LT 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Viešosios įstaigos CPO LT 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Viešosios įstaigos CPO LT 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Viešosios įstaigos CPO LT 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

_______________

Viešosios įstaigos CPO LT 2014 m. veiklos planas

Viešosios įstaigos CPO LT 2015 m. veiklos planas

Viešosios įstaigos CPO LT 2016 m. veiklos planas

Viešosios įstaigos CPO LT 2017 m. veiklos planas

Viešosios įstaigos CPO LT 2018 metų veiklos planas

_______________

Viešosios įstaigos CPO LT 2013 m. veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos CPO LT 2014 m. veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos CPO LT 2015 m. veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos CPO LT 2016 m. veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos CPO LT 2017 m. veiklos ataskaita

_______________

Viešosios įstaigos CPO LT 2015-2017 m. veiklos strategija

Viešosios įstaigos CPOLT 2018-2020 m. veiklos strategija

 

Inovacijos

Preliminarioji sutartis ir dinaminė pirkimo sistema yra teisiniai instrumentai, kuriuos vieni pirmųjų pradėjome taikyti Lietuvoje.

Sąvokų paaiškinimai

Technologijos

Sukūrėme informacinę sistemą – CPO LT katalogą, kurioje dėl perkančiųjų organizacijų užsakymų varžosi atrinkti tiekėjai.

Apie katalogą


Veikla

CPO LT kuria sprendimus, kurie padeda valstybei viešiesiems pirkimams skirtas lėšas naudoti racionaliau:

  • Perkančiųjų organizacijų poreikių ir rinkos analizė
  • Centralizuotų viešųjų pirkimų modelių sudarymas
  • Viešųjų pirkimų vykdymas per CVP IS
  • CPO LT katalogo, CPO LT svetainės kūrimas ir priežiūra
  • Statistinių duomenų kaupimas ir ataskaitų rengimas
  • Pirkimų administravimas ir klientų konsultavimas

 

VšĮ CPO LT direktoriaus 2018 m. užduotys bei įstaigos veiklos vertinimo rodikliai vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti ir jų patvirtinimai:

2018 m. I ketvirtis

2018 m. II ketvirtis

2018 m. III ketvirtis

 

Darbo užmokestis

2017 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Statistika ir ataskaitos


CPO LT viešieji pirkimai

Pirkimų sąrašas.


Tarptautinis bendradarbiavimas

CPO LT bendradarbiauja su kitų šalių centrinėmis perkančiosiomis organizacijomis.