Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Darbo užmokestis

VšĮ CPO LT darbuotojų  vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai 2018–2019 metais 

2018 m. VšĮ CPO LT darbuotojų vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai

2019 m. I ketvirčio VšĮ CPO LT darbuotojų vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai

VšĮ CPO LT direktoriaus 2018–2019 m.  užduotys bei įstaigos veiklos vertinimo rodikliai vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti ir jų patvirtinimai:

2019 m. II ketvirtis

2019 m. I ketvirtis

2018 m. I ketvirtis

2018 m. II ketvirtis

2018 m. III ketvirtis

2018 m. IV ketvirtis