Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugų viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą

Pirkimo numeris Nr. 354976
Pavadinimas Investicijų planų ir eneginio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugų viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą
Pirkimo būdas Dinaminė pirkimo sistema
Dalyvavimas Paraiškų teikimo terminas iki 2021-11-29, 9.00 val. Paraiškas galima teikti ir visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį.
Viešinimas Skelbimas
Pirkimo dokumentai
Rezultatai Dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje kviečiami kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys tiekėjai
Ataskaitos Viešojo pirkimo procedūros ataskaitos bus skelbiamos pasibaigus pirkimo procedūroms
Tiekėjai Tiekėjų paraiškos vertinamos ir tiekėjai priimami dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje