Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Naujienos

Netinkamai teikiamų valymo paslaugų sprendimui

Publikuojama nuo 2019-01-14

Pastaruoju metu pasitaikė atvejų, kai valymo paslaugas teikiančios įmonės pagrindinių sutarčių vykdymo metu netinkamai teikė paslaugas. CPO LT siekdama išspręsti šias problemas, siūlo perkančiosioms organizacijoms susipažinti su valymo paslaugų atmintine dėl pagrindinių tokiais atvejais veiksmų ir siunčia priminimą tiekėjams dėl jų įsipareigojimų vykdymo bei atsakomybės. Ši informacija aktuali ir valymo paslaugų iš socialinių įmonių pirkimo atvejais. Atmintinė perkančiosioms organizacijoms dėl tiekėjų įsipareigojimų nevykdymo Atmintinė...

skaityti daugiau

Iš socialinių įmonių galima įsigyti valymo, specializuoto ir paprasto skalbimo paslaugas bei kanceliarines prekes

Publikuojama nuo 2019-01-14

Siekiant didinti perkančiųjų organizacijų pasirinkimo galimybes, CPO LT nuolat tobulina prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas bei plečia asortimentą. Vykdydamos pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą perkančiosios organizacijos gali prisidėti prie Socialinių įmonių įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančių asmenų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvių, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, grįžimo į darbo rinką, jų socialinės integracijos ir socialinės atskirties...

skaityti daugiau

Atnaujinti mobiliųjų telefonų, viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų ir skalbimų pirkimai

Publikuojama nuo 2019-01-03

Paskutinę praeitų metų dieną CPO LT kataloge buvo atnaujinti 6 pirkimai: Mobiliųjų telefonų; Viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų; Paprasto ir specializuoto (sveikatos priežiūros ir panašios veiklos įstaigoms) skalbimo paslaugų; Paprasto ir specializuoto (sveikatos priežiūros ir panašios veiklos įstaigoms) skalbimo  paslaugų iš socialinių įmonių; Šias prekes ir paslaugas galite įsigyti pagal žemiausios kainos ir ekonominio naudingumo kriterijus. Detalią informaciją rasite paspaudę...

skaityti daugiau

Atnaujintas apsaugos paslaugų pirkimas

Publikuojama nuo 2018-12-04

Nuo gruodžio pradžios CPO LT elektroniniame kataloge galima įsigyti apsaugos paslaugas pagal atnaujintas pirkimo sąlygas. Papildant ir tikslinant sąlygas buvo atsižvelgta į perkančiųjų organizacijų siūlymus / prašymus bei į naują viešųjų pirkimų reguliavimą. Apsaugos paslaugų pirkimo aprašymą, techninę specifikaciją, sutarčių projektus rasite čia. Nuo šiol perkančiosios organizacijos gali pasinaudoti lankstesnėmis pagrindinės sutarties sąlygomis: įsigyti papildomus paslaugų kiekius (ne daugiau kaip 10 proc. pagrindinės sutarties kainos, bet...

skaityti daugiau

Konsoliduotieji pirkimai Šiaulių ir Tauragės perkančiosioms organizacijoms sumažino kainą už elektrą beveik 180 000 eurų

Publikuojama nuo 2018-11-12

Spalio ir lapkričio mėnesiais įvyko du konsoliduotieji elektros energijos pirkimai. Siekdamos geresnių kainų pirkimui susijungė 35-ios Šiaulių švietimo įstaigos: mokyklos, gimnazijos ir darželiai. Antrą pirkimą per CPO LT katalogą  įvykdė 32 Tauragės perkančiosios organizacijos. Šiaulių švietimo įstaigos gavo daugiau kaip 108 000 eurų mažesnį kainos pasiūlymą. Tai sudaro daugiau nei 30 procentų nuo planuotos sumos. Tauragės perkančiosioms organizacijoms buvo sutaupyta beveik 71 000 eurų, t. y. 23%. Per abu pirkimus sutaupyta beveik 180 000...

skaityti daugiau

Užsakant kompiuterius per CPO LT katalogą rekomenduojama rinktis ilgesnį pristatymo terminą

Publikuojama nuo 2018-10-31

Atsižvelgiant į „Intel“ procesorių tiekimo sutrikimus ir siekiant išvengti užsakovų ginčų su tiekėjais,  perkančiosioms organizacijoms, ketinančioms šių metų sausį vykdyti stacionariųjų bei nešiojamųjų kompiuterių užsakymus per CPO LT elektroninį katalogą, rekomenduojame rinktis bent 20 d. d. arba ilgesnius prekių pristatymo terminus.

skaityti daugiau

Nuo spalio pradžios galima įsigyti pastatų projektavimo paslaugas

Publikuojama nuo 2018-10-25

Nuo 2018 m. spalio pradžios užsakovai gali įsigyti gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimo paslaugas per naują pastatų projektavimo paslaugų modulį (CPO IS katalogas). Šios paslaugos apima: – projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas; – techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas; – techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais); – darbo projekto rengimo paslaugas (kai...

skaityti daugiau

Interneto svetainėje – per šių metų III ketvirtį įsigytų daugiau nei 1000 vaistų kainos

Publikuojama nuo 2018-10-19

CPO LT siekdama, kad sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigos  kuo tiksliau nustatytų  didžiausias perkamų vaistų kainas ir juos įsigytų kuo geresne kaina, parengė per šių metų III ketvirtį įsigytų daugiau nei 1000 vaistinių preparatų kainų lentelę. Duomenys surinkti iš savarankiškai perkančiųjų organizacijų vykdytų ir konsoliduotųjų pirkimų per CPO LT katalogą. Lentelėje pateikta žemiausia ir aukščiausia kiekvieno nupirkto vaisto kaina, mažiausia kaina įsigijus didžiausią atskiro vaisto kiekį ir didžiausia – nupirkus mažiausiai. Norėdami...

skaityti daugiau

Atnaujintas valymo paslaugų pirkimas

Publikuojama nuo 2018-10-12

Nuo spalio pradžios CPO informacinėje sistemoje (CPO IS) galima įsigyti valymo paslaugas pagal atnaujintas pirkimo sąlygas. Papildant ir tikslinant sąlygas buvo atsižvelgta į perkančiųjų organizacijų siūlymus / prašymus bei į naują viešųjų pirkimų reguliavimą. Valymo paslaugų pirkimo aprašymą, techninę specifikaciją, sutarčių projektus rasite čia. Nuo šiol perkančiosios organizacijos gali pasinaudoti lankstesnėmis pagrindinės sutarties sąlygomis: įsigyti papildomus paslaugų kiekius (ne daugiau kaip 10 proc. pagrindinės sutarties kainos, bet...

skaityti daugiau

Per CPO LT katalogą galima įsigyti kanceliarines prekes iš socialinių įmonių

Publikuojama nuo 2018-10-08

Nuo spalio pradžios perkančiosios organizacijos gali įsigyti kanceliarines prekes iš socialinių įmonių per CPO IS katalogą. Kilus klausimų dėl šio pirkimo, konsultuokitės su Kristina Taliene. telefonu  (8 5) 205 3747  arba el. paštu k.taliene@cpo.lt

skaityti daugiau