Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Naujienos

Rangos darbų pirkimai per CPO LT pristatyti Lietuvos statybininkų asociacijoje

Publikuojama nuo 2017-07-20

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) kvietimu CPO LT atstovai prezidiumo posėdyje pristatė CPO LT pirkimų modulius, skirtus rangos darbams. Daugiausia dėmesio skirta rangos darbų be projektavimo  naujojo viešojo pirkimo dokumentų aptarimui. Šiuo metu CPO LT elektroniniame kataloge tiekėjais registruotos 278 statybos įmonės. Dauguma jų yra LSA nariai. Todėl CPO LT yra svarbi šios organizacijos pozicija ir pirkimų elektroniniame kataloge vertinimas. Kaip pažymėjo CPO LT direktorius Darius Vedrickas, svarbu išgirsti ir tiekėjų, ir perkančiųjų...

skaityti daugiau

CPO LT ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų specialistai aptarė aktualias centralizuotų viešųjų pirkimų problemas

Publikuojama nuo 2017-07-18

2017 m. liepos 14 d. įvyko CPO LT darbuotojų susitikimas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų (Kauno klinikų) viešųjų pirkimų specialistais, kurio metu aptarti aktualūs centralizuotų viešųjų pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą klausimai. Kauno klinikos yra viena stambiausių CPO LT elektroninio katalogo naudotojų – 2016 m. vien tik vaistų įsigijusi daugiau nei už 5 mln. €, nuolat perkanti biuro reikmenis, kompiuterinę įrangą ir spausdintuvus bei eksploatacines medžiagas, kitas prekes ir paslaugas. Siekiant pagerinti CPO...

skaityti daugiau

Atnaujintas degalų į talpyklas modulis

Publikuojama nuo 2017-07-10

Atkreipiame perkančiųjų organizacijų dėmesį, kad nuo 2017 m. birželio mėn. 30 d. atnaujintas degalų į talpyklas pirkimų modulis. Perkančiosioms organizacijoms siūloma  įsigyti 3 rūšių degalus: 95 markės benziną, dyzeliną (https://2007.cpo.lt/kategorijos/benzinas-dyzelinas-2017/) bei suskystintas naftos dujas į talpyklas (https://2007.cpo.lt/kategorijos/dujos-2017/). Atlikus viešojo pirkimo procedūras, preliminariosios sutartys sudarytos su 10 įmonių, kurios atitiko nustatytus reikalavimus. Lyginant su ankstesniu katalogu, tiekėjų skaičius...

skaityti daugiau

CPO LT ragina perkančiąsias organizacijas dažniau rinktis spausdinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugas

Publikuojama nuo 2017-07-07

CPO LT administruojamame elektroniniame kataloge atnaujintas spausdinimo įrangos ir aptarnavimo paslaugų modulis (https://2007.cpo.lt/kategorijos/printrent/). Atnaujintame modulyje perkančiosioms organizacijoms siūloma  joms reikalingą spausdinimo įrangą nuomoti kartu su aptarnavimo paslaugomis. Tiekėjai siūlo įvairios specifikacijos įrangą: nespalvotus ir spalvotus spausdintuvus bei daugiafunkcinius įrenginius.  Visos šios prekės atitinka „žaliosios prekės“ reikalavimus, todėl naudojant šią įranga bus daromas mažesnis poveikis aplinkai....

skaityti daugiau

Atnaujintame mobiliųjų telefonų modulyje – populiariausi ir paklausiausi rinkos modeliai

Publikuojama nuo 2017-07-07

Informuojame, kad, atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų pageidavimus bei poreikius, nuo 2017 m. birželio 30 d. atnaujintas mobiliųjų telefonų pirkimų modulis (http://www.cpo.lt/atnaujintame-mobiliuju-telefonu-modulyje-populiariausi-ir-paklausiausi-rinkos-modeliai/). Atnaujintame modulyje perkančiosios organizacijos gali įsigyti naujausius rinkoje esančius mobiliuosius telefonus. Be to, prekių asortimentas išplėstas nauja pozicija – paprastais mygtukiniais telefonais, kurių pageidauja švietimo įstaigos. Išmaniųjų telefonų techninės...

skaityti daugiau

Kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjai įvertino viešuosius pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge

Publikuojama nuo 2017-07-05

Kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimų modulis yra vienas paklausiausių tarp perkančiųjų organizacijų: 2016 m. šiame modulyje įvyko 2 658 pirkimai už 10 mln. 690 tūkst. Eur, o 2017 m. I-ąjį pusmetį sudaryta 941 sutartis 4 mln. 69 tūkst. 425 Eurų sumai. Įvertinus tai ir aplinkybę, kad 2017 m. šį pirkimų modulį numatoma atnaujinti, CPO LT įvykdė kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų, dalyvaujančių atnaujintuose varžymuose CPO LT elektroniniame kataloge, apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų...

skaityti daugiau

Perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų dėmesiui

Publikuojama nuo 2017-06-30

Informuojame, kad atsižvelgiant į nuo 2017 m. liepos 1 d.  įsigaliojantį naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą (VPĮ) ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (PĮ), CPO LT elektroniniame kataloge suformuojamose pagrindinėse sutartyse bus numatyta ši nuostata: “Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.” Atkreipiame dėmesį, kad elektroninę...

skaityti daugiau

Daugiabučių renovacijos darbus jau galima įsigyti ir pagal ekonominio naudingumo kriterijų

Publikuojama nuo 2017-06-19

CPO LT pakvietė Ūkio ir Aplinkos ministerijų, Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA), tiekėjų, daugiabučių namų bendrijų atstovus į elektroninio įrankio „Elektroninis pirkimų centras“ (EPC) (https://epc.cpo.lt/) naujų funkcionalumų pristatymą. Nuo 2017 m. birželio 28 d., atsižvelgiant į daugiabučių namų bendrijų ir administratorių poreikius ir lūkesčius, per EPC bus sudaryta galimybė rangos darbus su projektavimu įsigyti vertinant ne tik tiekėjo pasiūlytą kainą, bet ir tokius dalykus kaip darbų...

skaityti daugiau

Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių asortimento CPO LT elektroniniame kataloge

Publikuojama nuo 2017-06-12

CPO LT elektroniniame kataloge spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių modulis veikia nuo 2014 metų III ketvirčio. Per šį laikotarpį jame įvyko 1855 pirkimai už daugiau kaip 2 mln. 239 tūkst. eurų. Siekdama išsiaiškinti perkančiųjų organizacijų paklausą spausdintuvams ir daugiafunkciniams įrenginiams, šio segmento prekių centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo vertinimą bei kokybiškai atnaujinti modulį,  CPO LT 2017 metų balandžio – gegužės mėn. atliko jų apklausą. Perkančiosios organizacijos, deja,  apklausose dalyvauja gana pasyviai, todėl...

skaityti daugiau

Planiniai IT infrastuktūros konfigūracijos darbai

Publikuojama nuo 2017-06-09

Informuojame, kad 2017 m. birželio 20 d. (antradienį) nuo 12:00 iki 13:00 val. bus atliekami planiniai techniniai darbai, kurių metu gali būti laikinai apribojamos naudotojų prisijungimo prie katalogų galimybės. Katalogų naudotojams rekomenduojame minėtu laikotarpiu neplanuoti darbo kataloguose. Atsiprašome už laikinus nepatogumus

skaityti daugiau