Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Naujienos

Konkursas viešosios įstaigos CPO LT direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Publikuojama nuo 2017-09-20

Informacija apie konkursą pateikiama šia nuoroda. Pareigybės aprašymas: VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios įstaigos CPO LT (toliau – Įstaiga) direktoriaus pavaduotojas (toliau – darbuotojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir kurį į pareigas priima, nustato darbo sąlygas ir atleidžia iš užimamų pareigų Įstaigos direktorius. 2. Darbuotojo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Įstaigos kompetencijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą....

skaityti daugiau

Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų modulis atnaujintas atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų pageidavimus

Publikuojama nuo 2017-09-18

Informuojame, kad nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. CPO LT administruojamame elektroniniame kataloge atnaujintas statinio statybos techninės priežiūros paslaugų modulis (https://2007.cpo.lt/kategorijos/st_technine_prieziura/). Kaip ir anksčiau, perkančiosios organizacijos galės įsigyti dvejopas – statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas. Atnaujintame modulyje pirkimo objektas yra suskirstytas į 3 dalis pagal statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvuose taikomus intervalus ir yra suvienodintas su kitų...

skaityti daugiau

Šiaulių miesto savivaldybės specialistai jiems aktualius elektroninio katalogo naudojimosi klausimus aiškinosi su CPO LT darbuotojais

Publikuojama nuo 2017-09-07

2017 m. rugsėjo 7 d. CPO LT įvyko praktinis seminaras su Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojais, vykdančiais techninių projektų ekspertizės, statybos techninės priežiūros paslaugų ir  žemės sklypų paženklinimo ir kadastro bylų parengimo paslaugų viešuosius pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą. Seminaro metu pagrindinis dėmesys skirtas užsakymo formavimo, sutarties pasirašymo su laimėjusiu tiekėju praktiniams aspektams, taip pat perkančiosios organizacijos paskyros administravimo, paskelbto užsakymo atšaukimo galimybėms bei kitiems...

skaityti daugiau

Atnaujintame statinio projekto ekspertizės paslaugų modulyje – didesnis tiekėjų skaičius

Publikuojama nuo 2017-09-07

Informuojame, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. CPO LT administruojamame elektroniniame kataloge atnaujintas statinio projekto ekspertizės paslaugų modulis (http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/techninio-projekto-ekspertize/. Perkančiųjų organizacijų patogumui statinio projekto ekspertizės paslaugų techninės specifikacijos išskaidytos į 12 dalių pagal statinių paskirtį (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai bei keliai ir gatvės) ir pagal vertes (skaičiuojamoji kaina). Atnaujintame modulyje beveik 3 kartus išaugo tiekėjų skaičius – nuo 3 iki 8....

skaityti daugiau

Perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų dėmesiui: sumažintas įkainis už e-sąskaitos pateikimą

Publikuojama nuo 2017-08-24

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017-08-21 įsakymu Nr.1K-302 nustatytas naujas atlyginimo už vienos sąskaitos pateikimą informacinės sistemos E.sąskaita priemonėmis dydis – 0,28 € (vietoje 0,58 €). Atkreipiame dėmesį, kad elektroninę paslaugą “E.sąskaita” teikia ir užtikrina Registrų centras. Konsultacinę medžiagą ir instrukcijas kaip naudotis šia sistema rasite tinklapyje www.esaskaita.eu.

skaityti daugiau

Įvyko pirmasis rangos darbų su projektavimu pirkimas taikant ekonominio naudingumo kriterijų

Publikuojama nuo 2017-08-02

Įvertinus daugiabučių namų bendrijų ir administratorių poreikius bei lūkesčius, nuo birželio mėn. pabaigos CPO LT administruojamame elektroniniame įrankyje Elektroninių pirkimų centras (EPC) sudaryta galimybė renovacijos rangos darbus su projektavimu įsigyti pagal ekonominio naudingumo kriterijų (https://epc.cpo.lt/katalogas/). Informuojame, kad rugpjūčio 1 d. sėkmingai įvyko pirmasis daugiabučio namo renovacijos rangos darbų pirkimas pagal ekonominį naudingumą. Užsakovas atnaujintam tiekėjų varžymuisi pasirinko šiuos kriterijus ir jų...

skaityti daugiau

CPO LT elektroninio katalogo naudotojams pristatytas žemės sklypų ženklinimo ir kadastro bylų rengimo pirkimų modulis

Publikuojama nuo 2017-08-01

2017 m. liepos 28 d. CPO LT pakvietė Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT), savivaldybių ir tiekėjų atstovus į naujo pirkimų modulio ˗ žemės sklypų ženklinimas ir kadastro bylų rengimas (http://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/aemes-sklypai/) ˗ pristatymą. Šių paslaugų įsigijimas centralizuotai yra labai svarbus miestų ir rajonų savivaldybėms bei žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurių poreikis šiems darbams yra didelis. Dabar jos galės žymiai paprasčiau, greičiau ir skaidriau nusipirkti...

skaityti daugiau

Aptartas rangos darbų be projektavimo pagrindinės sutarties projektas

Publikuojama nuo 2017-07-31

Viešoji įstaiga CPO LT, siekdama užtikrinti tiekėjų konkurenciją ir atnaujinti Rangos darbų be projektavimo paslaugų pirkimo modulio techninę specifikaciją, šiuo metu vykdo viešąjį bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymų pirkimą. Šis pirkimų modulis CPO LT elektroniniame kataloge veikia nuo 2013 m. ir iki šios dienos jame įvyko 139 pirkimai už 25,343  mln. eurų. Nuo minėto pirkimo modulio administravimo pradžios tiek statybos darbų, tiek viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime įvyko esminių pokyčių. Be to,...

skaityti daugiau

Daugiabučių namų bendrijoms ir administratoriams – nauja priemonė namų renovacijos darbams įsigyti

Publikuojama nuo 2017-07-26

Daugiabučių namų savininkų bendrijos ar administratoriai, kuriems Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netaikomos, per naują VšĮ CPO LT sukurtą elektroninę priemonę Elektroninį pirkimų centrą (https://epc.cpo.lt/) gali paprastai ir skaidriai įsigyti daugiabučių namų modernizavimo darbų. Pasak ūkio viceministro Ramūno Buroko, nuo liepos mėnesio vidurio sudaryta galimybė rangos darbus be projektavimo pagal techninį darbo projektą įsigyti per Elektroninį pirkimų centrą ypač svarbi toms daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir administratoriams,...

skaityti daugiau

CPO LT elektroniniame kataloge naujas paslaugų modulis ˗ žemės sklypų ženklinimas ir kadastro bylų rengimas

Publikuojama nuo 2017-07-25

Informuojame, kad nuo liepos 24 d. per CPO LT elektroninį katalogą  galima įsigyti žemės sklypų ženklinimo ir kadastro bylų rengimo paslaugos (https://2007.cpo.lt/kategorijos/landplot). „Žemės sklypų ženklinimo ir kadastro bylų rengimo poreikio analizė patvirtino, kad šios paslaugos yra aktualios visoms šalies savivaldybėms bei valstybės institucijoms ir įstaigoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms žemės tvarkymo bei administravimo, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro rengimo ir panašias funkcijas“ – teigia CPO LT direktorius...

skaityti daugiau