Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimas ir kadastro duomenų bylų parengimas

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos (kainos išpirkimas)
Pagrindinės sutarties sąlygos (kiekio išpirkimas)
Pagrindinės sutarties sąlygos (pagal poreikį)
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

• Įsigyti suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugas.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas:

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Tiekėju, Elektroniniame kataloge privalo nurodyti:

  • Ketinamas įsigyti Paslaugas, maksimalų Paslaugų kiekį pagal Paslaugos pasirinkimus*, nuorodą į žemės valdos projektą ir (ar) teritorijų planavimo dokumentą**, suprojektuoto (-ų) žemės sklypo (-ų) projektinį (-ius) numerį (-ius)** ir atitinkamai jų plotą (-us)**;
  • Užsakymo maksimalią kainą su PVM visam Paslaugų kiekiui (jei taikoma)**;
  • Paslaugų teikimo vietą (-as) (adresus) Lietuvos Respublikos teritorijoje (rajonas*, seniūnija*, kadastro vietovė*, miestas/miestelis/kaimas**, gatvė**, namo numeris**);
  • pagrindinės sutarties tipą (privalomo kainos išpirkimo (1) ar privalomo kiekio išpirkimo (2) ar pagal poreikį (3))*;
  • Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą (pasirinkti ar Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ar nuo Elektroniniame kataloge nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė nei 10 darbo dienų ir ne vėlesnė nei 90 kalendorinių dienų nuo Elektroniniame kataloge nustatyto laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo)*;
  • Pagrindinės sutarties galiojimo terminą (6 mėn., 12 mėn., 18 mėn. ar 24 mėn.)*
  • Kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)*;
  • Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju)*;
  • Terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 15 darbo dienų)*;
  • Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur***.

* – privaloma;

** – pasirinktinai pagal poreikį;

*** – jei pasirenkamas pagrindinės sutarties tipas pagal poreikį (3), tokiu atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė nereikalaujama

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų visam išsirinktų prekių krepšeliui.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija