Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Elektros energija

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

• Įsigyti elektros energiją.
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2018-09-20.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas • Nurodykite Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį (nuo 6 mėn. iki 24 mėn.);
• Pasirinkite reikalingą (-us) elektros energijos tarifą (-us): vienos ir (ar) dviejų laiko zonų tarifą (-us) ir (ar) diferencijuotą pagal laiko intervalus tarifą (-us) bei suvartojamą elektros energijos kiekį per sutarties galiojimo laikotarpį;
• Jei pageidaujate, nurodykite maksimalų vienos elektros energijos kilovatvalandės (1 kWh) įkainį;
• Nurodykite sąrašą objektų, į kuriuos bus tiekiama elektros energija (nurodomas objekto pavadinimąs, adresas, objekto savininkas ar valdytojas, leistinoji galia (kW) ir vidutiniškai sunaudojamas elektros energijos kiekis (kWh) per sutarties galiojimo laikotarpį);
• Nurodykite atnaujinto varžymosi trukmę (nuo 2 iki 10 pilnų darbo dienų).
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija