Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Energijos vartojimo pastatuose auditas

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija

Pagal šias sutarties sąlygas galima:
• įsigyti energijos vartojimo pastatuose audito atlikimo paslaugas
• vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2019-06-17.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
 • Formuodamas užsakymą CPO LT elektroniniame kataloge nurodykite:
 • •  terminą, per kurį turi būti suteiktos Paslaugos:
  nuo 20 (dvidešimties) iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų, kai perkamos Paslaugos viename pastate;
  nuo 40 (keturiasdešimties) iki 150 (vieno šimto penkiasdešimties) kalendorinių dienų, kai perkamos Paslaugos 2-9 pastatuose;
  nuo 65 (šešiasdešimt penkių) iki 180 (vieno šimto aštuoniasdešimties) dienų, kai perkamos Paslaugos 10-tyje ir daugiau pastatų;
  •  duomenis apie Lietuvos Respublikoje esantį (-čius) pastatą (-us), kuriame (-iuose) bus teikiamos Paslaugos, nurodant kiekvieno pastato: unikalų numerį, pavadinimą, adresą, bendrą plotą, informaciją, ar pastatas yra kultūros paveldo statinys, ar pastatas yra kultūros paveldo teritorijoje, pastato statybos pabaigos metus;
  • ar reikalaujama papildoma pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija)
  •  atnaujinto varžymosi trukmę (nuo 2 iki 8 darbo dienų).
Užsakymų paskelbimas
 • Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
 • Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba