Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygosPagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti:

  1. biuro reikmenų (aplankų (kartoniniai, balti),
  2. archyvavimo dėžių (mikrogofro kartono, sulankstomos),
  3. archyvinių aplankų,
  4. bloknotų,
  5. lapelių užrašams,
  6. rašomojo popieriaus,
  7. biuro popieriaus,
  8. archyvinių segtuvų,
  9. sąsiuvinių.

Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2019-07-07.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas •Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienai prekių grupei formuojamas atskiras Užsakymo krepšelis;
•Pasirinkti ketinamos sudaryti Pagrindinės sutarties tipą: 1 tipas – Pagrindinėje sutartyje nustatomi prekių kiekiai ir kainos, Užsakovas turi nupirkti Pagrindinėje sutartyje nustatytą kiekvienos prekės kiekį; 2 tipas – Pagrindinėje sutartyje nustatomos prekių kainos, Užsakovas prekes (jų kiekį) užsako pagal poreikį iki išperkama sutarties vertė arba baigiasi sutarties galiojimo terminas;
•Nurodyti per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomą įsigyti preliminarų prekių kiekį. Iš šio preliminaraus prekių kiekio bus suformuotas Užsakymo krepšelis ir, įvykus konkursui, Pagrindinė sutartis, kurioje nurodytas prekes galėsite įsigyti joje numatytais įkainiais;
•Nurodyti prekių pristatymo vietą (-as). Galima pasirinkti vieną, kelis arba visus Jūsų organizacijos pristatymo adresus, nurodytus CPO LT kataloge. Jeigu adresus reikia patikslinti ar papildyti, informuokite CPO LT;
•Nurodyti jūsų Užsakymo krepšeliui taikomą pasiūlymų pateikimo terminą Tiekėjams (nuo 2 iki 8 darbo dienų);
•Nurodyti prekių pristatymo terminus atsižvelgiant į atskirų užsakymų vertę vykdant Pagrindinę sutartį;
•Nurodyti Pagrindinės sutarties galiojimo terminą – nuo 1 mėn. (vienkartiniam prekių pristatymui) iki 12 mėnesių trukmės (daugkartiniams prekių pristatymams);
•Nurodyti atsiskaitymo už Prekes terminą – nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų po sąskaitos-faktūros gavimo;
•Nurodyti, ar reikalausite papildomo Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto) (galioja tik pirkimams, kurių sutarčių vertė viršija 1 500 Eur su PVM.
•Kataloge pateikiamos preliminarios kainos. Po tiekėjų atnaujinto varžymosi kainos gali būti mažesnės.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų visam išsirinktų prekių krepšeliui.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju;Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija