Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Medicinos reikmenys (laikinai užsakymai nevykdomi)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

• Vykdyti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge iki 2017-06-12.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas • Išsirinkite prekę pagal pateiktas technines specifikacijas;
• Nustatykite norimą įsigyti prekės maksimalų kiekį per pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį;
• Nustatykite reikalaujamą prekės galiojimo trukmę, t.y. tinkamumo vartoti terminą (ne trumpesnį kaip 12 mėn nuo pristatymo dienos);
• Jei taikoma, nustatykite maksimalų skiriamą biudžetą be PVM visam norimam įsigyti prekės kiekiui;
• Pažymėkite koks PVM tarifas taikomas norimai įsigyti prekei;
• Pasirinkite prekių pristatymo vietą (-as). Galima pasirinkti vieną, kelis arba visus Jūsų organizacijos pristatymo adresus, nurodytus CPO LT kataloge. Jeigu adresus reikia patikslinti ar papildyti, informuokite CPO LT;
• Nustatykite prekių pristatymo terminą (ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos);
• Nustatykite atnaujinto varžymosi trukmę (nuo 2 iki 8 darbo dienų);
• Nurodykite Pagrindinės sutarties galiojimo terminą – nuo 1 iki 12 mėnesių ;
• Nurodykite Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
Kataloge pateikiamos preliminarios kainos. Po tiekėjų atnaujinto varžymosi kainos gali būti mažesnės.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis 15:05 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:05 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju.
Per pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį privaloma įsigyti ne mažiau kaip 70% numatyto įsigyti kiekvienos prekės kiekio. Perkančioji organizacija pagrindinę sutartį gali pratęsti, kol bus išpirktas 100 % numatytas įsigyti kiekvienos prekės kiekis ne ilgesniems kaip 6 mėnesių laikotarpiams. Bendra pagrindinės sutarties trukmė su pratęsimais negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėn.
Pagalba