Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Paprastas skalbimas iš socialinių įmonių

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:
•Įsigyti paprasto skalbimo paslaugas iš socialinių įmonių
•Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2018-02-17.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Tiekėju elektroniniame kataloge privalo nurodyti:
•Numatomų įsigyti Paslaugų maksimalų kiekį kilogramais per mėnesį ir/ar vienetais per mėnesį;
•Duomenis apie objektą (užsakovo adresą, kur bus paimami ir pristatomi skalbiniai);
•Kontaktinį asmenį;
•Maksimalią sutarties kainą,Eur. su PVM;
•Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė;
•Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is);
•Terminą Atnaujintam varžymuisi;
•Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
•Vertinimo kriterijų.
Rekomenduojame pirkimą kataloge skelbti tik tada, kai pasirinkote visas pageidaujamas paslaugas. Skirtingos paslaugos (specifikacijos) bus automatiškai sukeltos į atskirus užsakymus.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Pirkimo inicijavimas – 2017 m. balandžio mėn.
Preliminariųjų sutarčių sudarymas – 2017 m. birželio mėn.
Modulio paleidimas – 2017 m. rugpjūčio mėn.