Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Paprasto skalbimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

• Įsigyti paprasto skalbimo paslaugas.
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2018-02-17.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:
• Skalbinių maksimalų kiekį per mėnesį kilogramais ir/arba vienetais;
• Vertinimo kriterijų – mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo;
• Terminą atnaujintam Tiekėjų varžymuisi (nuo 2 iki 10 pilnų darbo dienų);
• Kontaktinį asmenį;
• Ar reikalaujama papildoma pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas);
• Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą (data negali būti ankstesnė nei 10 darbo dienų ir ne vėlesnė nei 3 mėnesiai nuo Elektroniniame kataloge nustatyto laimėjusio Tiekėjo);
• Pagrindinės sutarties kainą, Eur su PVM;
• Papildomą pagrindinės sutarties šalį (Konsoliduoto užsakymo atveju).
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo (skalbimo paslaugos maksimalus našumas užsakymui – 20 balų, kaina – 80 balų) kriterijus, atsižvelgiant į pirkėjo pasirinkimą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Planuojama:
Pirkimo inicijavimas – 2017 m. balandžio mėn.
Preliminariųjų sutarčių sudarymas – 2017 m. birželio mėn.
Modulio paleidimas – 2017 m. rugpjūčio mėn.