Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Pašto ir kurjerių paslaugos

Bendra informacija

Pagrindinės sutarties sąlygos

Informuojame, kad tiekėjams atsisakius pratęsti preliminariąsias sutartis, nuo 2018-02-08 kurjerių paslaugų per CPO LT elektroninį katalogą laikinai nebus galima įsigyti.

Pagal šias sutarties sąlygas įsigyti pašto ir kurjerių paslaugas galima iki 2018-03-03, užsakymus paskelbus iki 2018-02-08.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Jei nustatant Atnaujinto varžymosi pasiūlymų eilę kelių Tiekėjų pasiūlymų kainos yra vienodos, laimėjusiu pripažįstamas Tiekėjas, kurio pasiūlymas buvo aukštesnėje Konkurso pasiūlymų eilės vietoje.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Užsakymų formavimasFormuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo;
• Ketinamas įsigyti Paslaugas, maksimalų Paslaugų kiekį pagal Paslaugos pasirinkimus, kitus reikalaujamus pateikti duomenis;
•Ar siunčiamos Pašto siuntos turi būti paimamos iš Užsakovo pašto dėžučių;
• Paslaugų teikimo vietą (-as) (adresus) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
• Paslaugų teikimo vietos (-ų) darbo valandas;
• Paslaugų teikimo grafiką (kartai per savaitę);
• Kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Pagrindinės sutarties galiojimo terminą (nuo 6 iki 24 mėn.);
• Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju) (kai bus sudaryta galimybė Elektroniniame kataloge);
• Terminą Atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 10 darbo dienų);
• Maksimalią užsakymo kainą, Eur su PVM;
• Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą (pasirinkti ar Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ar nuo Elektroniniame kataloge nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė nei 10 darbo dienų ir ne vėlesnė nei 90 kalendorinių dienų nuo Elektroniniame kataloge nustatyto laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo);
• Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur su PVM.