Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Spausdintuvų ir kopijavimo aparatų eksploatacinės medžiagos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

•Įsigyti spausdintuvų ir kopijavimo aparatų eksploatacines medžiagas – originalias (pagal prekių gamintoją), lygiavertes ir atnaujintas.
•Vykdyti užsakymus CPO IS sistemoje iki 2018-02-08
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas •Išsirinkti reikiamas prekes pagal pobūdį – originalias (pagal prekių gamintoją), lygiavertes, atnaujintas eksploatacines medžiagas;
•Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienai prekių grupei (originalioms eksploatacinėms medžiagoms pagal atskirą prekių gamintoją, lygiavertėms ir atnaujintoms eksploatacinėms medžiagoms) formuojamas atskiras Užsakymo krepšelis;
•Pasirinkti ketinamos sudaryti Pagrindinės sutarties tipą: 1 tipas – Pagrindinėje sutartyje nustatomi prekių kiekiai ir kainos, Užsakovas turi nupirkti Pagrindinėje sutartyje nustatytą kiekvienos prekės kiekį; 2 tipas – Pagrindinėje sutartyje nustatomos prekių kainos, Užsakovas prekes (jų kiekį) užsako pagal poreikį iki tol, kol išperkama sutarties vertė arba baigiasi sutarties galiojimo terminas;
•Nurodyti per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomą įsigyti preliminarų prekių kiekį. Iš šio preliminaraus prekių kiekio bus suformuotas Užsakymo krepšelis ir, įvykus konkursui, Pagrindinė sutartis, kurioje nurodytas prekes galėsite įsigyti joje numatytais įkainiais;
•Nurodyti prekių pristatymo vietą (-as). Galima pasirinkti vieną, kelis arba visus Jūsų organizacijos pristatymo adresus, nurodytus CPO IS. Jeigu adresus reikia patikslinti ar papildyti, informuokite CPO LT;
•Nurodyti jūsų Užsakymo krepšeliui taikomą pasiūlymų pateikimo terminą Tiekėjams (nuo 2 iki 10 pilnų darbo dienų);
•Nurodyti prekių pristatymo terminus atsižvelgiant į atskirų užsakymų vertę vykdant Pagrindinę sutartį;
•Nurodyti Pagrindinės sutarties galiojimo terminą – nuo 1 mėn. (vienkartiniam prekių pristatymui) iki 12 mėnesių trukmės (daugkartiniams prekių pristatymams);
•Nurodyti, ar reikalausite papildomo Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto) (galioja tik pirkimams, kurių sutarčių vertė viršija 3000,00 Eur su PVM).
• Minimali viso užsakymo, skelbiamo CPO kataloge, vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 Eur.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų visam išsirinktų prekių krepšeliui.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Pirkimo inicijavimas – 2017 m. birželio mėn.
Preliminariųjų sutarčių sudarymas – 2017 m. gruodžio mėn.
Modulio paleidimas – 2018 m. I ketv.