Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

•Įsigyti Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių.
•Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2018-02-17.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Tiekėju, Elektroniniame kataloge privalo nurodyti:
•Numatomų įsigyti Paslaugų maksimalų kiekį kilogramais per mėnesį ir/ar vienetais per mėnesį;
•Duomenis apie objektą;
•Kontaktinį asmenį;
•Maksimalią sutarties kainą, Eur su PVM;
•Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė;
•Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is);
•Terminą Atnaujintam varžymuisi;
•Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
•Vertinimo kriterijų.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Pirkimo inicijavimas – 2017 m. balandžio mėn.
Preliminariųjų sutarčių sudarymas – 2017 m. birželio mėn.
Modulio paleidimas – 2017 m. rugpjūčio mėn.