Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties forma sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

  • Įsigyti specializuoto (sveikatos priežiūros ir panašaus profilio įstaigoms) ir paprasto skalbimo paslaugas.

 Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms_ skalbimo paslaugų modulis yra skirtas sveikatos priežiūros įstaigoms – ligoninėms, poliklinikoms, sanatorijoms, ambulatorijos ir kt., kurių skalbinių skalbimui yra keliami aukštesni reikalavimai.
Specializuoto skalbimo paslaugų technologijos procesas (nešvarių skalbinių surinkimas, rūšiavimas, laikinas saugojimas, gabenimas, skalbimo būdai, skalbimas, dezinfekcinių medžiagų naudojimas, skalbimo technologijų parinkimas, švarių skalbinių grąžinimas, jų higieninė, mikrobiologinė skalbinių kontrolė, išskalavimo kokybė, personalo sauga ir kt.) bei skalbyklų įrengimas, priežiūra ir sveikatos saugos reikalavimai skalbyklose atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V – 22 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (aktuali redakcija), 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 12 priedo „Skalbinių tvarkymo reikalavimai“ reikalavimus, kitus sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo specialiuosius reikalavimus ir kituose teisės aktuose šioms paslaugoms nustatytus reikalavimus.

Užsakymų formavimas Pirkimo dokumentai
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo (skalbimo paslaugos maksimalu našumas užsakymui – 20 balų, kaina – 80 balų)  kriterijus, atsižvelgiant į pirkėjo pasirinkimą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija