Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Statinio statybos techninė priežiūra

  • CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas
Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

Įsigyti statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas.
Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2019-02-25.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas •Nurodykite numatomą statinio skaičiuojamosios kainos intervalą (jei statybos objektai yra keli, statinio skaičiuojamosios kainos intervalas nustatomas įvertinus statybos objektų skaičiuojamųjų kainų sumą);
•Per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį norimas įsigyti Paslaugas;
•Terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 5 darbo dienų) ;
•Kontaktinį asmenį, įpareigotą suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, tel. Nr.);
•Užsakymo maksimalią kainą su PVM;
•Statybos objekto rekvizitus (objekto pavadinimą, adresą, statybos darbų planuojamą laikotarpį (ne ilgesnį kaip 36 mėn.), techninio/techninio-darbo projekto rekvizitus (numerį, pavadinimą, numatoma statybos darbų vertę su PVM) ir įkelkite techninį/techninį-darbo projektą (suarchyvuotas techninis/techninio-darbo projektas (.zip) turi būti vienoje archyvinėje byloje, kurios pavadinimas yra toks pats, kaip užsakymo numeris ir kurios dydis neviršija 100 MB)
•Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju);
Rekomenduojame pirkimą kataloge skelbti tik tada, kai pasirinkote visas pageidaujamas paslaugas. Skirtingos paslaugos (specifikacijos) bus automatiškai sukeltos į atskirus užsakymus.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju.
Sutarties pasirašymo terminai nustatomi vadovaujantis Preliminariosios sutarties 5.3, 5.4 punktų nuostatomis.
Pagalba