Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Statinio statybos techninė priežiūra

  • CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas
Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

Įsigyti statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas.
Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2017-10-31.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas • Išsirinkite paslaugų kategoriją, atsižvelgdami į projekto vertę;
• Išsirinkite perkamą paslaugą (-as) atsižvelgdami į paslaugų specifikaciją;
• Nurodykite statybos objekto priežiūros tipą;
• Nustatykite atnaujinto varžymosi trukmę (ne mažiau kaip 2 pilnos darbo dienos);
• Nurodykite kontaktinius asmenis;
• Nustatykite atsiskaitymo už paslaugas terminą (Apmokėjimas yra vykdomas dalimis ne daugiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą).
• Nurodykite statybos objekto duomenis ir (arba) pateikite techninio projekto el. kopiją;
• Formuojant užsakymą CPO LT kataloge, būtina sukelti suarchyvuotą techninį projektą (.zip arba .rar) vienoje archyvinėje byloje, kurios pavadinimas yra toks pats, kaip užsakymo numeris ir kurios dydis neviršija 100 MB.
• Nurodykite maksimalią priimtiną sutarties vertę (biudžetą).

Rekomenduojame pirkimą kataloge skelbti tik tada, kai pasirinkote visas pageidaujamas paslaugas. Skirtingos paslaugos (specifikacijos) bus automatiškai sukeltos į atskirus užsakymus.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju.
Sutarties pasirašymo terminai nustatomi vadovaujantis Preliminariosios sutarties 4.7, 4.8 punktų nuostatomis.
Pagalba

Planuojama:
Pirkimo inicijavimas – 2017 m. gegužės mėn.
Preliminariųjų sutarčių sudarymas – 2017 m. rugpjūčio mėn.
Modulio paleidimas – 2017 m. rugsėjo mėn.