Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Asmens apsaugos priemonės

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

Pagal šias sutarties sąlygas bus galima įsigyti:

Daugkartinio naudojimo kūno apsaugos priemonės (darbo rūbai atsparūs ugniai, atspindintys šviesą, nepralaidūs drėgmei, vėjui, atsparūs mechaniniams smūgiams, radiacijai; prijuostės ir kt.); – Techninė specifikacija ruošiama
Vienkartinio naudojimo kūno apsaugą (kombinezonai; chalatai; prijuostės ir kt.;
Priedus skirtus kūno apsaugai (gelbėjimosi liemenės; apsauginiai diržai nuo kritimo ir kt.) – Techninė specifikacija ruošiama
Daugkartinio naudojimo kojų apsaugą (darbo avalynė atspari šalčiui, drėgmei, elektros iškrovai, slydimui, karščiui ir kt.) – Techninė specifikacija ruošiama 
Vienkartinio naudojimo kojų apsaugą (antbačiai ir kt.) – Techninė specifikacija ruošiama
Priedus skirtus kojų apsaugai (antkeliai; apkaustai batams ir kt.)  – Techninė specifikacija ruošiama
Daugkartinio naudojimo rankų apsaugą (pirštinės atsparios chemikalams, mechaniniams sužeidimams, skysčiams, karščiui, elektros iškrovos kibirkštims; antistatinės pirštinės, gero sukikibimo, antivibracinės ir kt.)- Techninė specifikacija ruošiama
Vienkartinio naudojimo galvos apsaugą (ausų kištukai; respiratoriai FFP1, FFP2, FFP3; medicininės kaukės; galvos apdangalai, gobtuvai ir kt.) – Techninė specifikacija ruošiama
Priedus skirtus galvos apsaugai (apsauginiai filtrai kaukėms, puskaukėms, dujokaukėms; dirželiai, laikikliai šalmams; oro filtravimo įrenginiai; kvėpavimo sistemos ir kt.) – Techninė specifikacija ruošiama
Papildomos apsaugos priemonės (vaistinėlės; saugos ženklai; gesintuvai; saugūs žibintai; dujų jutikliai ir kt.) – Techninė specifikacija ruošiama

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
Formuojant užsakymą CPO LT kataloge Užsakovo nurodoma informacija:1)Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2)Prekės techninė specifikacija;
3)Prekės preliminarūs kiekiai;
4)Viso perkamo prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas be PVM;
5)Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d.d.];
6)Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 2 iki 10 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM; [nuo 4 iki 12 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM; [nuo 8 iki 14 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM;
7)Pirkimo sutarties galiojimo terminas [nuo 1 iki 12 mėn.];
8)Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytos prekės vienetų;
9)Prekės pristatymo adresas (-ai);
10)PVM tarifas [0% arba 5% arba 21%];
11)Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
12)Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13)Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
14)Užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
15)Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka:] (nurodomas mokamo avanso procentas nuo 5 iki 30 proc. nuo Pirkimo sutarties vertės);
16)Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
17)Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val..
Užsakymai audituojami CPO LT pirkimo vadovo iki 5 d. d.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutarties sudarymas
Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju.Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui.
Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija