Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugų viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą