Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Elektroninių paslaugų teikimo per CPO LT sutartis

Elektroninių paslaugų teikimo per CPO LT sutartis – sutartis sudaroma tarp pirkėjo ir CPO LT arba tarp tiekėjo ir CPO LT dėl galimybės naudotis elektroniniu katalogu. Pirkėjai šią sutartį sudaro pateikę pasirašytą paraiškos formą, kurią užpildo registracijos metu. Tiekėjai šią sutartį sudaro kartu su preliminariąją sutartimi, pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms CVP IS sistemoje.