Pages Navigation Menu

a more effective way to carry out public purchase

lt  en

Veiklos sritys

Viešųjų pirkimų atlikimas kitų perkančiųjų organizacijų vardu

Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninio katalogo valdymas ir administravimas

Elektroninio pirkimų centro, skirto neperkančiųjų organizacijų pirkimams, finansuojamiems valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą tarptautinę finansinę paramą, ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšomis, vykdyti, valdymas ir administravimas.