Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Katalogų naudotojo instrukcijos

Instrukcijos skirtos CPO LT katalogo (2007.cpo.lt) bei CPO LT informacinės sistemos (CPO IS) naudotojams


2007.cpo.lt katalogas
Registracija
Pirkėjui
Tiekėjui
Apsaugos paslaugų užsakymai
Asmens higienos gaminių užsakymai
Degalų į talpyklas užsakymai
Elektros energijos pirkimo užsakymai
Energijos vartojimo pastatuose auditų užsakymai
Investicijų plano ir (ar) energinio naudingumo sertifikato rengimo paslaugų užsakymai
Judriojo telefono ryšio paslaugų užsakymai
Mobilųjų telefonų užsakymai
Pašto ir kurjerių paslaugų užsakymai
Skalbimo paslaugų užsakymai
Statinio projekto ekspertizės paslaugų užsakymai
Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų užsakymai
Statinių (pastatų) projektavimo paslaugų užsakymai
Valymo paslaugų užsakymai
Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų užsakymai
Žemės sklypų paženklinimas ir kadastro bylų parengimas
Statinio (pastatų) projektavimas. Krepšelio formavimo atmintinė


CPO IS katalogas
Registracija
Kaip administruoti perkančiosios organizacijos paskyrą
Kaip pirkti biuro reikmenis
Originalių eksploatacinių medžiagų užsakymai
Statybos rangos darbų su projektavimu užsakymai
Kompiuterių, kompiterių dalių ir programinės įrangos užsakymai
Spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių užsakymai


Bendros instrukcijos
Pirkimai pagal įgaliojimą – bendarbiavimo sutartis dėl statinių modernizavimo / renovacijos viešųjų pirkimų
Pagrindinės sutarties pasirašymas ir sutarties vykdymas
Vienkartinės medicinos priemonės