Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Terminų žodynėlis

Svarbiausios sąvokos ir paaiškinimai

 

 • Atviras konkursas

  Atviras konkursas – pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.

  Tiekėjų atrankos skelbiamos skyrelyje „Konkursai tiekėjams”.

  Continue reading →
 • CVP IS

  CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Šioje sistemoje privaloma skelbti planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų projektus, vykdyti tiekėjų konkursus, skelbti rezultatus ir kitą informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu.

  Adresas internete https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

  Continue reading →
 • Dinaminė pirkimo sistema

  Dinaminė pirkimo sistema (DPS) – vien tik elektroninis procesas, skirtas įprastiems pirkimams, kurių charakteristikos rinkoje visuotinai žinomos ir atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, atlikti. Dinaminės pirkimo sistemos naudojimo trukmė yra ribota. Per visą jos galiojimo laiką bet kuriam suinteresuotam tiekėjui, atitinkančiam perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

  Tiekėjų atrankos skelbiamos skyrelyje „Konkursai tiekėjams”.

  Continue reading →
 • Elektroninių paslaugų teikimo per CPO LT sutartis

  Elektroninių paslaugų teikimo per CPO LT sutartis – sutartis sudaroma tarp pirkėjo ir CPO LT arba tarp tiekėjo ir CPO LT dėl galimybės naudotis elektroniniu katalogu. Pirkėjai šią sutartį sudaro pateikę pasirašytą paraiškos formą, kurią užpildo registracijos metu. Tiekėjai šią sutartį sudaro kartu su preliminariąją sutartimi, pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms CVP IS sistemoje.

  Continue reading →
 • Pagrindinė sutartis

  Pagrindinė sutartis (užsakymo sutartis) – sutartis tarp pirkėjo ir tiekėjo, sudaroma vykdant pirkimus per CPO LT katalogą. Ši sutartis sudaroma preliminariosios sutarties (tarp tiekėjo ir CPO LT) pagrindu, todėl pirkėjams ir tiekėjams nereikia dar kartą vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų.

  Aktualios užsakymo sutarčių sąlygas skelbiamos skyrelyje „Pirkimų aprašymai”.

  Continue reading →
 • Pirkimai per CPO LT

  Pirkimai per CPO LT – centralizuotų viešųjų pirkimų dalis, vykstanti CPO LT kataloge, kai pirkėjai vykdo pirkimus, o tiekėjai vykdo atnaujintą varžymąsi ir tarpusavyje sudaro pagrindę sutartį preliminariosios sutarties pagrindu.

  Aktualūs pirkimai vykstantys CPO LT kataloge skelbiami skyrelyje „Pirkimų aprašymai”.

  Continue reading →
 • Preliminarioji sutartis

  Preliminarioji sutartis – vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų susitarimas, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį, visų pirma susijusias su kainų ir, kur to reikia, numatomų kiekių nustatymu.

  Preliminarioji sutartis tarp tiekėjo ir CPO LT sudaroma vykdant viešųjų pirkimų procedūras CVP IS sistemoje. Šios sutarties pagrindu tiekėjai įsipareigoja tiekti prekes, paslaugas arba darbus CPO LT kataloge ir sudaryti su pirkėjais pagrindines sutartis.

  Daugiau apie konkursus ir preliminariąsias sutartis, skyrelyje „Konkursai”.

  Continue reading →
 • Viešasis pirkimas

  Viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.

  CPO LT vykdo viešuosius pirkimus centralizuotai per Viešųjų pirkimų tarnybos sistemą CVP IS ir sudaro preliminariąsias sutartis su tiekėjais dėl prekių, paslaugų ar darbų tiekimo per CPO LT.

  Daugiau apie konkursus ir preliminariąsias sutartis, skyrelyje „Konkursai”.

  Continue reading →