Statinių (inžinerinių) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos 

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

 įsigyti statinio projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas, projektavimo užduoties (bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti) rengimo paslaugas, techninio projekto/techninio darbo projekto rengimo paslaugas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas;
• vykdyti užsakymus CPO LT kataloge 22, 23 dalyse iki 2019-09-30;

19-21, 24-36 dalyse iki 2019-12-01; 56-72 dalyse iki 2020-02-01.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:
•Numatomų įsigyti paslaugų specifikaciją iš CPO LT kataloge nurodyto specifikacijų sąrašo – pagal reikiamų paslaugų pobūdį, statinio skaičiuojamąją vertę, tiekėjo pajėgumus ir kt.
• Projekto pavadinimą pagal statybos techninį reglamentą (toliau – STR) STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003.
• Statiniui perkamų paslaugų pavadinimus pagal STR 1.05.06:2010 (projekto parengimo paslaugų užsakymo atveju nurodoma projekto rūšis – techninis ar techninis darbo projektas, projekto dalys, kurias būtina parengti ir projekto ekspertizės privalomumas (STR 1.06.03:2002)).
• Statinio (objekto) adresą (-us).
•Statinio remonto/rekonstrukcijos atveju – esamą statinio (objekto) naudojimo paskirtį pagal kadastro duomenis. Naujo statinio statybos atveju – projektuojamo statinio plotą ir tūrį.
• Projektuojamo statinio nekilnojamojo turto registro duomenis – statiniui ir/ar žemės sklypui suteiktus unikalius numerius.
• Numatomą statinio (objekto) skaičiuojamąją kainą (su PVM).
• Užsakymo maksimalią kainą (su PVM) visai paslaugų apimčiai (jei taikoma).
• Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur.
• Ar Užsakyme nurodytoms paslaugoms taikomos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos.
• Paslaugų suteikimo terminą (-us). Tuo atveju, kai statiniui užsakomos paslaugos susideda iš kelių dalių, visų užsakomų paslaugų sudedamųjų dalių nurodyti terminai yra sumuojami. Kai paslaugos teikiamos keliems statiniams, tačiau vienam objektui, esančiam toje pačioje statybvietėje, paslaugų, teikiamų atskiriems statiniams suteikimo terminai nėra sumuojami, o Pagrindinės sutarties paslaugų suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausią vieno iš objekto statinių paslaugų suteikimo trukmę.
• Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą.
• Terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 15 darbo dienų).
• Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju).
• Kontaktinį asmenį.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: