LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

Centrinei perkančiąjai organizacijai (CPO), perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams privaloma laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo. Pagrindiniai straipsniai, kuriais vadovaujantis yra vykdoma CPO veikla, išvardinti žemiau.   Aktuali

ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REGLAMENTAVIMAS

Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 3 d. numatyta, kad perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos