Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Ką reikia žinoti?

Atmintinė. Kaip PATEKTI Į CPO LT KATALOGĄ IR PRADĖTI DALYVAUTI CPO LT PIRKIMUOSE.

Susipažinkite su esminiais teisiniais įsipareigojimais, kurie taikomi tiekiant prekes, paslaugas arba darbus per CPO LT ir sudarant pagrindines sutartis su pirkėjais

Prieš dalyvaujant konkurse

 • Katalogo tiekėjai atrenkami viešojo konkurso būdu.
 • Konkursai Preliminariosioms prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartims per Katalogą sudaryti vykdomi pagal tarptautinio atvirojo konkurso procedūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
 • Konkursus tiekėjams inicijuoja ir vykdo CPO LT, atsižvelgdama į perkančiųjų organizacijų poreikus ir centralizavimo galimybes.
 • Konkursai vyksta elektroniniu būdu Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) sistemoje CVP IS.

Prieš dalyvaujant CPO kataloge

 • Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai po atnaujinto tiekėjų varžymosi kataloge tiekėjas yra informuojamas, kad jo pasiūlymas yra pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas sudaryti pagrindinę sutartį.
 • Tiekėjas negali nutraukti paskelbto užsakymo.
 • Tiekėjas, kataloge informuotas apie jo pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu, privalo su pirkėju sudaryti pagrindinę sutartį, išskyrus išimtis numatytas preliminariosios sutarties, kurios pagrindu vykdomas užsakymas, sąlygose.
 • Tiekėjas sudarydamas pagrindinę sutartį neturi teisės keisti kataloge suformuotos pagrindinės sutarties sąlygų.
 • Tiekėjas sutinka, kad CPO LT turi teisę nutraukti užsakymą iki pagrindinės sutarties sudarymo, esant aplinkybėms numatytoms preliminariojoje sutartyje, kurios pagrindu vykdomas užsakymas.
 • Tiekėjas norėdamas nutraukti vykdomą užsakymą dėl preliminariosios sutarties, kurios pagrindu vykdomas užsakymas, sąlygose nurodytų priežasčių, apie tai privalo informuoti CPO LT.
 • Tiekėjas, gavęs pasirašymui pagrindinę sutartį, privalo ją pasirašyti ir pasirašytos sutarties vieną egzempliorių grąžinti pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
 • Jeigu tiekėjas atsisako pasirašyti pagrindinę sutartį CPO LT nenutraukus užsakymo, CPO LT turi teisę nutraukti su tiekėju sudarytą preliminariąją sutartį.