Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Apsaugos paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

 • Įsigyti fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos ir techninės įrangos priežiūros bei remonto paslaugas
  •Pirkimus vykdyti CPO LT kataloge (skelbti užsakymus) iki 2019-03-06, 15 val.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:

 • per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomų įsigyti Paslaugų technines specifikacijas bei maksimalų kiekį;
 • duomenis apie saugomą objektą (pvz. adresas, paskirtis, plotas ir kt.);
 • apsaugos postų skaičių (fizinės apsaugos atveju);
 • budėjimo laiką ir grafiką (fizinės apsaugos atveju);
 • papildomus reikalavimus (leidimų rėžimo kontrolė ir kt);
 • kontaktinį asmenį, įpareigotą suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, tel. Nr.);
 • užsakymo maksimalią kainą su PVM visam Paslaugų kiekiui;
 • pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
 • pagrindinės sutarties galiojimo trukmę (12 arba 24 mėn.);
 • papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju);
 • terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 5 iki 8 darbo dienų);
 • pasiūlymų vertinimo būdą;
 • ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur su PVM.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo (reagavimo į iškvietimą laikas – 20 balų, kaina – 80 balų)  kriterijus, atsižvelgiant į pirkėjo pasirinkimą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija