Tiekėjo ABC

 • Susipažinkite su esminiais teisiniais įsipareigojimais, kurie taikomi tiekiant prekes, paslaugas arba darbus per CPO LT ir sudarant Pirkimo sutartis su pirkėjais.
  Pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai įvykus konkrečiam Pirkimui** CPO LT kataloge tiekėjas yra informuojamas, kad jo pasiūlymas yra pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas sudaryti sutartį su pirkėju.
 • Tiekėjas negali nutraukti paskelbto užsakymo.
 • Tiekėjas, CPO LT kataloge informuotas apie jo pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu, privalo su pirkėju sudaryti Pirkimo sutartį, išskyrus išimtis numatytas tiekėjų atrankos konkursų dokumentacijos sąlygose.
 • Tiekėjas sudarydamas Pirkimo sutartį neturi teisės keisti CPO LT kataloge suformuotos sutarties sąlygų.
 • Tiekėjas sutinka, kad Pirkimas gali būti nutrauktas iki sutarties sudarymo, esant aplinkybėms numatytoms tiekėjų atrankos konkursų dokumentacijoje, kurios pagrindu vykdomas užsakymas.
 • Tiekėjas, gavęs pasirašymui Pirkimo sutartį, privalo ją pasirašyti ir pasirašytos sutarties vieną egzempliorių grąžinti pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
 • Jeigu tiekėjas atsisako pasirašyti Pirkimo sutartį jam yra taikoma atsakomybė apibrėžta tiekėjų atrankos kursų dokumentacijoje.
  ** Pirkimas – CPO LT kataloge vykdomos elektroninės viešojo pirkimo procedūros (atnaujintas tiekėjų varžymasis preliminariųjų sutarčių pagrindu ir konkretūs pirkimai dinaminėse pirkimų sistemose) iki Sutarties sudarymo pagal UŽSAKOVO pateiktą Užsakymą.

 

 • Susipažįsta su konkrečiame Pirkime Užsakovo pateikta informacija ir pridedamais dokumentais (kai jie pridedami);
 • Gali pateikti paklausimus dėl konkretaus pirkimo objekto ir užsakymo sąlygų (CPO LT katalogo susirašinėjimo priemonėmis);
 • Pateikia pasiūlymą konkrečiam
 • Pirkimui : nurodo kainą ir kitus reikalingus duomenis pasiūlymo lange (pvz., sutartį vykdysiančius specialistus, šių specialistų patirtį; ir kt. (informacija teikiama konkretaus Pirkimo lange);
 • Pateikia neįprastai mažos kainos pagrindimą, kai konkrečiame Pirkime nustatoma, kad jo pasiūlymo kaina yra neįprastai maža (patikslina neįprastai mažos kainos pagrindimą)
 • Pasirašo Pirkimo sutartį su užsakovu.

 

 • Audituoja užsakymą;
 • Paskelbia / grąžina užsakovui patikslinti;
 • Automatiškai vertina pasiūlymus ir tikrina dėl neįprastai mažos kainos;
 • Tikrina neįprastai mažos kainos pagrindimus;
 • Nagrinėja gautas pretenzijas, paklausimus;
 • Skelbia laimėtojus;
 • Siūlo sudaryti Pirkimo sutartį 2-oje vietoje esančiam tiekėjui (kai laimėtojas atsisako sudaryti sutartį).

Turite klausimų? Susisiekime!