Teisinė informacija

Įsakymas dėl VšĮ CPO LT paslaugų kainų ir tarifo nustatymo (galioja nuo 2019 gruodžio 16 d.)

Viešosios įstaigos CPO LT vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisyklės (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 1 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3V-503)

Centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties pavyzdinė forma, patvirtinta CPO LT direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3V-12 „Dėl Centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“

 Centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutartis, skirta biudžetinėms įstaigoms prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos(nauja redakcija patvirtinta CPO LT direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.3V-30).

Standartinė Prekių sutartis (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).

Standartinė  Paslaugų sutartis (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).

Kvalifikacijos reikalavimai (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 1 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3V-504).

Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams tvarkos aprašas (patvirtintas CPO LT direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3V-787). Priedas Nr.1 Pirkimų vykdymo darbo laiko apskaita.

Standartinė Prekių sutartis.Bendrosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).

Standartinė Prekių sutartis.Specialiosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).

Standartinė  Paslaugų sutartis.Bendrosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).

Standartinė  Paslaugų sutartis.Specialiosios sąlygos (aktuali redakcija nuo 2022 m. sausio 10 d., pakeitimai patvirtinti CPO LT direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3V-499).

Specialiųjų sąlygų (paslaugų) 1 priedas.Atsakingi asmenys.

Specialiųjų sąlygų (paslaugų) 2 priedas. Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai

Specialiųjų sąlygų (prekių) 1 priedas. Atsakingi asmenys.

Specialiųjų sąlygų (prekių) 2 priedas Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai