Teisinė informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“

Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo”

Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas tiekėjams tvarkos aprašas, patvirtintas CPO LT direktoriaus 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. Nr. 3V-362

Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams tvarkos aprašas, patvirtintas CPO LT direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3V-787 „Dėl Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aprašo priedas „Pirkimų vykdymo darbo laiko apskaita“

Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo”

Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas tiekėjams tvarkos aprašas, patvirtintas CPO LT direktoriaus 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3V-362  „Dėl  Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas tiekėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo”

Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams tvarkos aprašas, patvirtintas CPO LT direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3V-787 „Dėl Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Viešosios įstaigos CPO LT vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisyklės, patvirtintos CPO LT direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3V- 26.

Viešajai įstaigai CPO LT pagal centralizavimo planus perduotų vykdyti ministrams pavestų valdymo sričių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos CPO LT direktoriaus 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3V-145 „Dėl Viešajai įstaigai CPO LT pagal centralizavimo planus perduotų vykdyti ministrams pavestų valdymo sričių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo”.

Standartinės viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių formos, patvirtintos CPO LT direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3V-373 „Dėl standartinių viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių formų tvirtinimo“:

Standartiniai kvalifikaciniai reikalavimai ir kiti reikalavimai tiekėjams, patvirtinti CPO LT direktoriaus 2023 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3V-29 „Dėl Standartinių kvalifikacinių ir kitų reikalavimų tiekėjams tvirtinimo“:

Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui

Standartiniai tiekėjų pašalinimo pagrindai

Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo”

Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas tiekėjams tvarkos aprašas, patvirtintas CPO LT direktoriaus 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3V-362 „Dėl  Apmokėjimo už viešosios įstaigos CPO LT teikiamas paslaugas tiekėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Tyrimai ir analizės

Šiuo metu nėra atliktų tyrimų / analizių.