Pirkėjams

Viešieji pirkimai lengviau, greičiau, skaidriau.

El. katalogo paslaugomis yra patenkintos ~97 proc. perkančiųjų organizacijų (apklausas atliekame nuolat)

Perkančiosios organizacijos (pirkėjai) gali įsigyti standartizuotas prekes, paslaugas ir darbus per CPO LT elektroninį katalogą arba pavesdamos pirkimus atlikti CPO LT specialistams.

Viešasis ar privatus juridinis asmuo laikomas perkančiąja organizacija, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams

Pirkimų centralizavimas – pirkimų organizavimas, kai konkreti perkančioji organizacija (pirkimo vykdytojas) atlieka pirkimus ar sudaro pirkimo sutartis kitų pirkimo vykdytojų naudai. Pirkimų centralizavimas apima ne tik pirkimų vykdymą laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų, bet ir pirkimų proceso strategijų sukūrimą, pirkimų proceso valdymo, administravimo ir daug kitų aspektų.

 

Visa tai ir atlieka CPO LT tam, kad:

 • Užtikrintų sklandų ir kokybišką viešųjų pirkimų vykdymo procesą, nes tam turi reikiamų kompetencijų ir ilgametę patirtį;
 • Būtų efektyviai naudojami Valstybės finansiniai ištekliai ir viešieji pirkimai būtų vykdomi kuriant vertę;
 • Skatinamas vietos verslas, ypač smulkus ir vidutinis, kuriam centralizuoti viešieji pirkimai yra viena iš platformų vykdyti veiklą;
 • Skatinamas pilietiškumas ir socialinė atsakomybė dalyvaujant skaidriame viešųjų pirkimų procese. 

Kodėl verta dalyvauti?

Pirkimai per CPO LT vyksta skaidriau, greičiau ir efektyviau

 • Nereikia rengti pirkimo dokumentų
 • Nereikia vykdyti tiekėjų atrankos
 • Taupomas valstybės biudžetas
 • Atitinka viešųjų pirkimų įstatymo procedūras
 • Užtikrinta tiekėjų konkurencija ir patrauklios kainos
 • Skaidrus centralizuotų viešųjų pirkimų procesas
 • Ilgalaikis užsakymo sutarčių galiojimas
 • Pagalba sprendžiant ginčus su tiekėjais
 • Klientų konsultacijos pirkimų ir sutarčių klausimais
 • Galimybė vykdyti socialiai atsakingus pirkimus 
 • Savarankiškas užsakymų formavimas ir leidžiamų sutarties sąlygų nustatymas
 • Automatinis sutarčių sudarymas
 • Esamo ir būsimo asortimento pasirinkimas
 • „Žaliųjų“ specifikacijų pasirinkimas
 • Savarankiškas prieigos administravimas
 • Savarankiškas organizacijos naudotojų valdymas
 • Pirkimų statistikos analizė
 • Informacija VPT AT-6 ataskaitai (atsisiųsti)

Kaip registruotis el. kataloge?

CPO LT elektroniniame kataloge registruojantis pirmą kartą, Jums reikia:

CPO LT elektroniniame kataloge skiltyje „Registracija“ rasti Pirkėjo paraišką–sutartį.

Tai galite padaryti paspaudę šią nuorodą: katalogas.cpo.lt – Registracija.

Užpildyti Pirkėjo paraišką–sutartį ir paspausti „Pateikti duomenis“.

Virš paraiškos reikia paspausti “gauti nuorodą”, kur rasite suformuotą dokumentą PDF formatu. Jį reikia pasirašyti vadovui ar jo įgaliotam asmeniui elektroniniu parašu bei atsiųsti mums el. paštu [email protected]

Tuomet vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašyti suformuotą dokumentą elektroniniu parašu* ir atsiųsti el. paštu [email protected].

* Nesinaudojant elektroniniu parašu Jums reikės: išsaugoti sugeneruotą dokumentą PDF formatu, jį atsispausdinti ir, pasirašytą organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens dokumento originalą pristatyti į CPO LT būstinę arba išsiųsti paštu.

Gautą pirkėjo paraišką – sutartį peržiūrės CPO LT administratorius ir per 5 d. d. paraiškoje–sutartyje nurodytu elektroniniu paštu išsiųs patvirtinimą bei pirminius prisijungimo duomenis prie CPO LT katalogo.

Pirkimai pagal pavedimą

Viešoji įstaiga CPO LT atlieka pirkimus kitų perkančiųjų organizacijų / perkančiųjų subjektų (Perkančioji organizacija) vardu. Jūs galite pavesti dalį arba visus (išskyrus iki 5 000 Eur vertės) pirkimus atlikti CPO LT.

Teikiame šias paslaugas:

Pirkimo vykdymo paslaugą:
– konsultavimas pirkimų planavimo procese, techninės specifikacijos ir kitų dokumentų rengimo metu;
– pirkimo dokumentų parengimas ir pirkimo procedūrų nuo pirkimo pradžios iki sutarties pasirašymo atlikimas (Perkančioji organizacija turi galimybę į CPO LT komisiją deleguoti ekspertą ar komisijos narį);

Paslaugas pasibaigus pirkimui:

– procedūrų ataskaitų teikimas, skelbimų apie sudarytas sutartis, sutarčių, laimėjusių pasiūlymų viešinimas.

Pirkimui reikalingos IT infrastruktūros sukūrimas:

– pavyzdžiui, Perkančiosios organizacijos sukurtoje dinaminėje pirkimo sistemoje konkrečių pirkimų vykdymui.

CPO LT pirkimų specialistas, atlikdamas pirkimus už pirkimo vykdytojus, vienam pirkimui vidutiniškai (nuo pirkimo inicijavimo iki sutarties sudarymo) skiria:

 • Tarptautiniam atviram konkursui – apie 70 val.;
 • Supaprastintam atviram konkursui – apie 35 val.;
 • Mažos vertės skelbiamam pirkimui – apie 25 val.;
 • Mažos vertės neskelbiamam pirkimui (apklausai) – 7-15 val.

Paslaugų tiekimui:

Naudojama programinė įranga pirkimo valdymui (pirkimų planavimui, inicijavimui, vykdymui, informacijos sisteminimui). Perkančiosioms organizacijoms suteikiama galimybė naudotis programine įranga, jos darbuotojai apmokomi ir konsultuojami.

Naudojami standartiniai dokumentai, įskaitant sutartis.

Vadovaujamasi įgyta patirtimi ir geriausia pirkimų praktika.

Procedūra, kuri atliekama norint pavesti CPO LT atlikti pirkimą (-us) pagal pavedimą:

– Perkančioji organizacija turi kreiptis į CPO LT atsakingą asmenį, (Vilmą Raudonienę el. pastas [email protected], tel. nr. 8 65834005) su prašymu / užklausa atlikti pirkimą (-us);

– Atsakingas asmuo atsako į Jums aktualius klausimus, įvertina galimybes atlikti pageidaujamą pirkimą (-us);

– CPO LT pateikia bendradarbiavimo sutarties projektą bei bendrinę informaciją Jums elektroniniu paštu;

– Užpildytą bendradarbiavimo sutartį Perkančioji organizacija turi atsiųsti pasirašytą atsakingo asmens kvalifikuotu el. parašu CPO LT atsakingam asmeniui el. paštu, sutartis pasirašoma abiejų šalių;

– CPO LT suteikia prisijungimo teisę prie pirkimų valdymo sistemos sutartyje nurodytiems Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims, prisijungimo duomenys išsiunčiami jų nurodytu el. pašto adresu;

– Perkančiosios organizacijos iniciatoriai suveda ir tvirtina poreikį (-us) pirkimų valdymo sistemoje ir inicijuoja pirkimą (-us);

– CPO LT pirkimų vykdytojas vykdo pirkimą, atsako į paklausimus ir pretenzijas;

– Pasirašoma pirkimų sutartis, CPO LT pirkimų vykdytojui teikia procedūrų ataskaitą, viešina skelbimus apie sudarytą sutartį, laimėtojų pasiūlymus ir pan.

Svarbu žinoti:

Perkančiajai organizacijai nereikia atlikti viešojo pirkimo, įsigyjant aukščiau nurodytas CPO LT teikiamas centralizuotos pirkimų veiklos paslaugas (Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 5 d.).

Teisinė informacija

Jums kylančiais klausimais galite pasikonsultuoti su:

Vilma Raudonienė
tel. 8 65834005, el. p.: [email protected]

Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: