Asmens duomenų apsauga

Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

  • Tvarkydama asmens duomenis viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) bei griežtai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
  • Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą CPO LT pateikiama Asmens duomenų tvarkymo apraše.
  • Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ir CPO LT Asmens duomenų tvarkymo apraše nurodytų teisių įgyvendinimo, asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną.

Asmens duomenų pareigūnas:
Einaras Vitkus
tel. +37066629100, el. p. [email protected].