Tiekėjams

Viešieji pirkimai lengviau, greičiau, skaidriau

CPO LT  centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninis katalogas yra platforma verslui parduoti savo prekes, paslaugas ir darbus ir taip kurti pridėtinę vertę. Mūsų katalogu naudojasi įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys (indiv. veiklos savininkai, SVV ir kt.).

Būtini veiksmai, norint tapti CPO LT elektroninio katalogo tiekėju:

CPO LT el. katalogo asortimente susiraskite Jus dominančias prekes, paslaugas ir darbus, jų pirkimo aprašymą ir spauskite ant „Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas”, tuomet „Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo dokumentai”, paspaudę pirkimo nuorodą būsite nukreipti į CVP IS sistemą

Sudalyvaukite CPO LT pirkime. Jei būsite atrinkti į CPO LT el. katalogą (gausite patvirtinimą), pasirašykite preliminariąją sutartį dėl prekių / paslaugų / darbų teikimo per CPO LT katalogą arba tapkite dinaminės pirkimų sistemos (DPS) tiekėju (priklausomai nuo pirkimo būdo).

Gavę registracijos kataloge nuorodą, užpildykite Tiekėjo paraišką ir, pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, atsiųskite mums el. paštu [email protected]

Gavę prisijungimo duomenis, junkitės į katalogą.

El. katalogo asortimentą galite peržiūrėti čia:

katalogas.cpo.lt - Katalogas.

Moduliai ir techninės specifikacijos yra nuolat pildomi, atnaujinami ir kuriami nauji.

Mūsų paslaugomis jau naudojasi (sąrašai periodiškai pildomi):

katalogas.cpo.lt - Tiekėjų sąrašas.

Kaip užsiregistruoti CPO LT elektroniniame kataloge?

CPO LT elektroniniame kataloge Tiekėjus aktyvuoja ir prisijungimo duomenis vartotojams siunčia CPO LT.

Tiekėjai registruotis gali tik tada, kai tarp Tiekėjo ir CPO LT pasirašyta preliminarioji sutartis ar Tiekėjas priimtas dalyvauti DPS, ir kai Tiekėjas CPO LT atsiunčia pasirašytą Tiekėjo paraišką.

Nuorodą jos pildymui gauna tik tiekėjų atrankos Konkursą praėjęs ir patvirtintas tiekėjas.

Kodėl verta dalyvauti?

Pirkimai per CPO LT vyksta skaidriau, greičiau ir efektyviau

 • Mažesnės dalyvavimo išlaidos, dalyvaujant didelėje centralizuotų viešųjų pirkimų rinkoje.

 • Tiekėjo kvalifikacija ir siūlomų prekių atitikimas specifikacijai patikrinamas tik vieną kartą.

 • Nereikia teikti banko garantijos ar laidavimo rašto pasiūlymo užtikrinimui kiekvienam perkančiosios organizacijos užsakymui per CPO katalogą.

 • Nereikia teikti pažymų iš valstybinių institucijų kiekvienam perkančiosios organizacijos užsakymui per CPO katalogą.
 • Pasiūlymų vertinimo sąlygos galioja visiems tos pačios kategorijos – modulio pirkimams.

 • Perkančiosios organizacijos privalo pasirašyti Pirkimo sutartis su laimėjusiu tiekėju.

 • Automatinis sutarčių sudarymas CPO LT kataloge.

 • Savarankiškas CPO LT katalogo prieigos administravimas.

 • Užsakymų statistikos analizė.

Tiekimo proceso ABC

Metodinė informacija ir pagalba katalogo naudotojams

Ką reikia žinoti?

TIEKĖJUI DALYVAUJANT CPO LT KATALOGE VYKDOMUOSE KONKREČIUOSE UŽSAKYMUOSE (PIRKIMUOSE):

 • Susipažinkite su esminiais teisiniais įsipareigojimais, kurie taikomi tiekiant prekes, paslaugas arba darbus per CPO LT ir sudarant Pirkimo sutartis su pirkėjais.
  Pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai įvykus konkrečiam Pirkimui** CPO LT kataloge tiekėjas yra informuojamas, kad jo pasiūlymas yra pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas sudaryti sutartį su pirkėju.
 • Tiekėjas negali nutraukti paskelbto užsakymo.
 • Tiekėjas, CPO LT kataloge informuotas apie jo pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu, privalo su pirkėju sudaryti Pirkimo sutartį, išskyrus išimtis numatytas tiekėjų atrankos konkursų dokumentacijos sąlygose.
 • Tiekėjas sudarydamas Pirkimo sutartį neturi teisės keisti CPO LT kataloge suformuotos sutarties sąlygų.
 • Tiekėjas sutinka, kad Pirkimas gali būti nutrauktas iki sutarties sudarymo, esant aplinkybėms numatytoms tiekėjų atrankos konkursų dokumentacijoje, kurios pagrindu vykdomas užsakymas.
 • Tiekėjas, gavęs pasirašymui Pirkimo sutartį, privalo ją pasirašyti ir pasirašytos sutarties vieną egzempliorių grąžinti pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
 • Jeigu tiekėjas atsisako pasirašyti Pirkimo sutartį jam yra taikoma atsakomybė apibrėžta tiekėjų atrankos kursų dokumentacijoje.
  ** Pirkimas – CPO LT kataloge vykdomos elektroninės viešojo pirkimo procedūros (atnaujintas tiekėjų varžymasis preliminariųjų sutarčių pagrindu ir konkretūs pirkimai dinaminėse pirkimų sistemose) iki Sutarties sudarymo pagal UŽSAKOVO pateiktą Užsakymą.

ATLIEKAMOS PROCEDŪROS VYKDANT KONKRETŲ PIRKIMĄ (UŽSAKYMĄ) CPO LT KATALOGE
TIEKĖJAS:

 • Susipažįsta su konkrečiame Pirkime Užsakovo pateikta informacija ir pridedamais dokumentais (kai jie pridedami);
 • Gali pateikti paklausimus dėl konkretaus pirkimo objekto ir užsakymo sąlygų (CPO LT katalogo susirašinėjimo priemonėmis);
 • Pateikia pasiūlymą konkrečiam
 • Pirkimui : nurodo kainą ir kitus reikalingus duomenis pasiūlymo lange (pvz., sutartį vykdysiančius specialistus, šių specialistų patirtį; ir kt. (informacija teikiama konkretaus Pirkimo lange);
 • Pateikia neįprastai mažos kainos pagrindimą, kai konkrečiame Pirkime nustatoma, kad jo pasiūlymo kaina yra neįprastai maža (patikslina neįprastai mažos kainos pagrindimą)
 • Pasirašo Pirkimo sutartį su užsakovu.

CPO LT:

 • Audituoja užsakymą;
 • Paskelbia/grąžina užsakovui patikslinti;
 • Automatiškai vertina pasiūlymus ir tikrina dėl neįprastai mažos kainos;
 • Tikrina neįprastai mažos kainos pagrindimus;
 • Nagrinėja gautas pretenzijas, paklausimus;
 • Skelbia laimėtojus;
 • Siūlo sudaryti Pirkimo sutartį 2-oje vietoje esančiam tiekėjui (kai laimėtojas atsisako sudaryti sutartį).

Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: