Administracinė informacija

Įstaigos vadovas ir valdyba

Gražvydas Jukna

CPO LT valdybos pirmininkas

Rima Ambrazevičienė

CPO LT valdybos narė

Arijus Žakas

CPO LT valdybos narys

Planavimo ir veiklos dokumentai

Įstaigos struktūra

Darbo užmokestis

VšĮ CPO LT darbuotojų  vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai:

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai