Dažniausiai užduodami klausimai​

Turinio meniu

Tiekėjams

Naujai CPO kataloge registruoti tiekėjai, gavę iš CPO LT darbuotojo tam skirtą nuorodą, turi užpildyti tiekėjo registracijos paraišką ir savo vadovo pasirašytą pateikti CPO LT.

Gavę paraišką CPO LT darbuotojai sukuria tiekėjui paskyrą, produktus ir siunčia prisijungimo duomenis.

Kai Tiekėjas CPO LT informuoja, kad jo paskyroje, produktuose nėra klaidų, Tiekėjo vartotojai pradeda gauti pranešimus dėl paskelbtų pirkimų.

Tiekėjai pasiūlymų eiles gali matyti nuo to momento, kai įvyks paskelbti konkursai, kuriuose naujai registruoti tiekėjai galėjo dalyvauti.

Tiekėjas CPO kataloge pateiktą pasiūlymą gali atsiimti / pakeisti bet kada iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kurį nurodo užsakovas.

Tiekėjas pasiūlymo pateikimo terminą mato užsakymo lango skiltyje „Būsena“, kurioje būna nurodyta „Laukiama tiekėjų pasiūlymų iki xxxx-xx-xx 09:00:00 val.“

Norėdami patekti į CPO LT elektroninį katalogą, tiekėjai privalo dalyvauti CPO LT skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose.

Visi CPO LT viešieji pirkimai vyksta per Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) administruojamą Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

Informacija apie vykstančius konkursus ir dalyvavimo juose sąlygos (pirkimo dokumentai) skelbiamos CVP IS ir CPO LT interneto svetainėje (www.cpo.lt), Tiekėjų skiltyje „Vykstantys konkursai“.

Kokius dokumentus ir kaip pateikti, norint dalyvauti DPS, yra nurodyta atitinkamo modulio pirkimo dokumentuose, skelbiamuose https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais, pasirašomos preliminarios sutartys, jiems suteikiami prisijungimo kodai CPO LT elektroniniame kataloge ir jie gali dalyvauti atnaujintuose varžymuose per CPO LT elektroninį katalogą. Išankstinės registracijos CPO LT kataloge nėra.

CPO LT administruojamuose elektroniniuose kataloguose gali registruotis tik tie tiekėjai, su kuriais, atlikus viešojo pirkimo procedūras, yra sudarytos preliminariosios sutartys arba jie dalyvauja dinaminėje pirkimų sistemoje (DPS).

Patvirtintiems tiekėjams, CVP IS priemonėmis išsiunčiama nuoroda dėl tiekėjų registracijos CPO LT kataloge. Paspaudus nuorodą:

  • Užpildykite paraiškos formą ir pateikite duomenis į CPO LT katalogo sistemą (mygtukas „Pateikti duomenis“).
  • Sekant sistemos paruošta nuoroda, atsidarykite parengtą paraiškos dokumentą (.pdf) ir išsisaugokite jį savo kompiuteryje. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos PDF dokumentas paruošiamas vieną kartą ir CPO LT katalogo sistemoje nesaugomas.
  • Elektroniniu parašu pasirašytą paraišką atsiųskite  CPO LT elektroniniu paštu [email protected].
  • CPO LT per 2 darbo dienas paraiškoje nurodytiems organizacijos įgaliotiems asmenims (vartotojams) elektroniniu paštu išsiųs vartotojo identifikavimo duomenis (vartotojo kodą ir slaptažodį).
  • Tos pačios organizacijos vartotojai su vienodais el. pašto adresais neregistruojami!

Dinaminė pirkimų sistema (DPS), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, yra sukurta Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) administruojamoje centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS). Joje galima susipažinti su paskelbtais pirkimais, nustatytais reikalavimais bei teikti paraišką su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais.

Priimti į DPS tiekėjai, pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka yra kviečiami dalyvauti konkrečiuose užsakymuose ir teikti pasiūlymus CPO LT kataloge. Kokius dokumentus ir kaip pateikti, norint dalyvauti DPS, yra nurodyta atitinkamo modulio pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą / DPS sukūrimą (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).

Tiekėjams nėra ribojamas terminas paraiškoms pateikti, todėl visą DPS galiojimo laikotarpį bet kuriuo metu tiekėjai gali pateikti paraišką su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais CVP IS priemonėmis.

CPO LT, įvertinusi paraišką ir kvalifikaciją, informuoja tiekėją apie jos atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei apie leidimą dalyvauti DPS.

Taip. VšĮ CPO LT atlieka planinius ir neplaninius tiekėjų pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos patikrinimus, vadovaujantis Centralizuotų viešųjų pirkimų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos tikrinimo tvarka.

Patikrinimas gali būti atliekamas  vertinant viešai prieinamus duomenis ir informaciją (pvz., Nepatikimų tiekėjų sąrašas ir pan.) bei prašant tiekėjo pateikti atitinkamą informaciją.

Apie vykdomą planinį / neplaninį patikrinimą CPO LT atsakingas darbuotojas informuoja tiekėją raštišku pranešimu.

Iki nustatyto termino nepateikus reikalaujamų įrodymų, su tiekėju nustatyta tvarka gali būti nutraukiama preliminarioji sutartis, sustabdytas jo dalyvavimas CPO kataloge – tiekėjo dalyvavimo užsakymuose sustabdymo laikotarpiu paskelbtuose užsakymuose tiekėjas dalyvauti nebegalės ir kt.

Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti savo pasiūlymą, jį patikslinti ir pateikti naują. Suėjus pasiūlymų pateikimų terminui (CPO LT kataloge susipažinus su pasiūlymais), Tiekėjas nebegali koreguoti pasiūlymo kainos.

Turite klausimų? Susisiekime!