Dažniausiai užduodami klausimai

Turinio meniu

Specifikacijos, techniniai parametrai

PO patogumui, kad jos galėtų paprasčiau patikrinti, ar tiekėjas pristato tas prekes, kurias jos įsigijo, kai kuriuose moduliuose pateikiamos prekių nuotraukos. Užsakovas, skelbdamas pirkimą, nurodo tik techninės specifikacijos parametrus, bet negali nurodyti konkretaus tiekėjo bei jo tiekiamos prekės gamintojo. Įvykus konkursui, užsakovas gaus vieną iš nurodytų prekių, kuri yra pasiūlyta už mažiausią kainą užsakymo metu. Sudarytoje pagrindinėje sutartyje tarp PO ir tiekėjo, yra nurodoma konkreti prekė, kurią tiekėjas įsipareigoja tiekti. Užsakovas, gavęs prekes, gali vizualiai pasitikrinti, ar jam pristatytos tos prekės, kurias jis įsigijo.

CPO LT katalogo kiekviename prekių, paslaugų, darbų modulyje skelbiamos visos techninės specifikacijos, iš kurių PO gali rinktis joms reikalingus produktus bei skelbti užsakymą. Pirkti prekes per CPO LT pagal savo nurodytus techninius parametrus, kurių nėra elektroniniuose kataloguose, užsakovai negali. Tuo atveju, kai PO CPO LT elektroniniuose kataloguose neranda jos poreikius atitinkančių prekių parametrų, ji gali pati skelbti viešąjį pirkimą joms įsigyti. Vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus pagal naująjį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, bus galimybė lanksčiau ir greičiau keisti techninę specifikaciją, labiau atsižvelgti į kintančius PO poreikius.

Galima rinktis techninę specifikaciją, o ne konkrečia prekę. Pagal VPĮ 37 str. 5 d. apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.

Tuo atveju, jei CPO LT kataloge PO reikiamų prekių, paslaugų ar darbų nėra (taip pat, jei jie neatitinka PO poreikio), galite juos įsigyti savarankiškai. Tuo atveju PO pirkimą turi organizuoti ir vykdyti pati – ne per CPO LT. Su CPO LT kataloge siūlomų prekių, paslaugų ir darbų asortimentu galite susipažinti adresu: https://katalogas.cpo.lt/katalogas

Taip, perkančioji organizacija turėtų informuoti CPO LT, jeigu CPO LT kataloge neranda reikalingo produkto arba siūlomi produktai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio. Įvertinusi tiekėjų poreikius CPO LT papildys/patikslins savo katalogus. Priėmus sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis CPO LT katalogu, perkančioji organizacija privalo motyvuoti tokį savo sprendimą ir tai patvirtinantį dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir saugoti jį kartu su kitais pirkimo dokumentais LR Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

Turite klausimų? Susisiekime!