Dažniausiai užduodami klausimai

Turinio meniu

Registracija, paskyrų duomenys

Tiekėjas, norėdamas užsiregistruoti į CPO LT elektroninį katalogą, pirmiausia turi sudalyvauti pagal savo sritį CPO LT skelbiamame viešajame pirkime CVP IS. Jei Tiekėjas atitinka tame konkurse keliamus reikalavimus, jis yra pakviečiamas registruotis į CPO LT elektroninį katalogą ir dalyvauti skelbiamuose konkrečiuose pirkimuose .
Užsakovas, norėdamas užsiregistruoti CPO LT kataloge, turi užpildyti pirkėjo paraišką-sutartį ir pasirašytą atsiųsti el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos apie registraciją rasite čia: https://katalogas.cpo.lt/registracija
Langelyje PO/PS tipas reikia nurodyti savo organizacijos statusą: Perkančioji organizacija (pirkimus atlieka pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) ar Perkantysis subjektas (pirkimus atlieka pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transport ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą). PO/PS tipo pavadinimą pasirinkite pagal sritį, kurioje Jūsų organizacija veikia. Pildant paraišką-sutartį pasirinkimai teikiami automatiškai. PO/PS tipo pavadinimai nurodyti Viešųjų pirkimų tarnybos teisės akte: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/784977e04b7f11e7846ef01bfffb9b64/asr .
CPO LT kataloge: Norint pakeisti ar atnaujinti duomenis (dėl įmonės rekvizitų pasikeitimo; dėl naudotojų, turinčių priėjimą prie katalogo, ir/ar naudotojų asmens duomenų pasikeitimo) 2007.cpo.lt kataloge Jums reikia parengti oficialų įstaigos raštą su įstaigos vadovo, arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu ir išsiųsti elektroniniu paštu [email protected] . Arba įstaigos vadovo, arba jo įgalioto asmens pasirašytą raštą nuskanuoti ir išsiųsti elektroniniu paštu [email protected]. Gautą raštą dėl duomenų keitimo peržiūrės CPO LT administratorius ir per 5 d. d. pakeis duomenis organizacijos ar vartotojo paskyroje.
CPO LT ragina CPO LT katalogo naudotojus visus dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu ir nenaudoti jų popierinio varianto. Tos perkančiosios organizacijos, kurios neturi elektroninio parašo ir registruoja tik naują vartotoją gali pasirašytus dokumentus, skenuotus PDF formatu taip pat siųsti elektroniniu paštu. Jeigu įstaiga kataloge registruojasi pirmą kartą – reikia siųsti pasirašytą popierinį dokumentą paštu.
CPO LT el. kataloge: paspauskite nuorodą “Pamiršote slaptažodį?”. Atsidariusiame lange įveskite el. pašto adresą, kuris buvo nurodytas registruojantis į katalogą ir įmonės kodą. Spauskite “Atstatyti”. Į el. paštą (jei toks yra mūsų sistemoje ir jei paskyra nėra blokuota) bus išsiųstas laiškas su tolimesnėmis instrukcijomis. Jei įvesto el. pašto adreso sistemoje nėra arba paskyra yra blokuota, pranešimas į Jūsų el. paštą neateis. Tokiu atveju susisiekite su CPO LT darbuotoja Inga Jankūniene tel. +37066629033 arba el. paštu: [email protected]. Rekomenduojame naudotis viena iš šių naršyklių: „Mozilla Firefox“, „Google Chrome“ ar „Apple Safari“.
Norėdami paskyrą papildyti naujais vartotojais CPO. LT kataloge Jūs turite: skiltyje „Registracija“ rasti pirkėjo paraišką – sutartį, ją užpildyti ir spausti „Pateikti duomenis“. Tuomet vadovas ar jo įgaliotas asmenuo turi pasirašyti suformuotą dokumentą elektroniniu parašu ir atsiųsti el. paštu [email protected]. Jei elektroninio parašo nenaudojate, išsaugokite sugeneruotą dokumentą PDF formatu, jį atspausdinkite ir, pasirašytą organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens, nuskenuotą atsiųskite el. paštu [email protected] Dokumento originalą pristatykite į CPO LT būstinę arba išsiųskite paštu. Gautą paraišką – sutartį peržiūrės CPO LT administratorius ir per 5 d. d. paraiškoje – sutartyje nurodytu elektroniniu paštu išsiųs prisijungimo duomenis nurodytam vartotojui. Katalogas.CPO IS : naujus vartotojus turi sukurti ir aktyvuoti organizacijos vartotojas turintis paskyros administratoriaus rolę.
Užsakovas norėdamas į paskyrą įtraukti papildomus pristatymo adresus turėtų atsiųsti el. paštu [email protected] tokią informaciją: įstaigos pavadinimą, įmonės kodą, papildomus pristatymo adresus (adresai su pašto kodais).
Jei Užsakovo vartotojas nebevykdo užsakymų CPO kataloge, tokiu atveju reikia parašyti el. paštu [email protected] arba atsiųsti oficialų raštą į [email protected], nurodant įstaigos duomenis (įmonės kodą), vartotojo vardą pavardę ir priežastį dėl kurios jo prisijungimai turi būti panaikinami. CPO LT gavusi prašymą, panaikins Užsakovo vartotojo prisijungimus. Norint į Užsakovo paskyrą įtraukti naują vartotoją, reikia CPO kataloge užpildyti pirkėjo paraišką – sutartį ir pasirašytą vadovo atsiųsti el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos rasite: https://www.cpo.lt/pirkejams-2/kaip-papildyti-paraiska-naujais-naudotojais/ .
CPO LT per 5 darbo dienas nuo paraiškos-sutarties gavimo datos, paraiškoje nurodytiems Užsakovo įgaliotiems asmenims, elektroniniu paštu išsiunčia vartotojo prisijungimo prie CPO katalogo duomenis (vartotojo kodą ir pirminį slaptažodį) ir priskiria prie pirkimų modulių. Todėl prisijungus, dar kurį laiką Užsakovas gali būti nepriskirtas prie pirkimų modulių ir Užsakovo vartotojams Pirkimai gali būti nepasiekiami.
Jei esate registruotas vartotojas 2007.cpo.lt kataloge, bet negaunate pranešimų į el. pašto adresą, kurį nurodėte pildydami pirkėjo paraišką-sutartį, siūlome pasitikrinti paskyros skiltyje „Pranešimai“/„Prenumerata“ ar yra pažymėti jums aktualūs pranešimai varnele. Pasižymėkite pranešimus, kad juo gautumėte ir išsaugokite pakeitimus paspausudę „išsaugoti“.
Gautus Tiekėjo paklausimus/pretenzijas nagrinėja CPO LT. Todėl Užsakovas kartu su pranešimu apie gautą pretenziją/paklausimą jo/jos negauna. Esant poreikiui atskiru pranešimu CPO IS susirašinėjimo priemonėmis CPO LT kreipsis į Užsakovą dėl papildomos informacijos suteikimo.
Taip, CPO kataloge yra galimybė vykdyti užsakymą kitos perkančiosios vardu. Tokiu atveju, darbuotojas, kuris vykdys užsakymą pagal įgaliojimą, turi būti registruotas vartotoju įgaliojusios organizacijos (Užsakovo) paskyroje.Tam reikia užpildyti pirkėjo paraišką CPO katalogo skiltyje „Registracija“, „Organizacijos duomenys“ nurodant įgaliojusios organizacijos rekvizitus, o eilutėje „mūsų įgalioti darbuotojai“ įgaliotos organizacijos darbuotojo duomenis, kad jis įgaliotosios organizacijos darbuotojas jos paskyroje galėtų vykdyti užsakymus. Įgaliojusios organizacijos vadovo pasirašytos paraiškos kopiją (skenuotą) išsiųskite el. paštu [email protected]. Visi teisiniai aspektai ir dokumentai dėl įgaliojimų vykdyti pirkimus yra pačių organizacijų atsakomybėje. .

Turite klausimų? Susisiekime!