Pirkimo proceso ABC

Turinio meniu

Kaip vyksta pirkimai?

Pirkėjams yra taikomos šios bendros taisyklės ir teisiniai įsipareigojimai

Užsakymo formavimas

Gali CPO LT kataloge išsirinkti prekių, paslaugų ar darbų specifikacijas ir joms susikurti užsakymo krepšelį.

  • Prieš pradėdami teikti užsakymus kataloge pirkėjai privalo susipažinti su katalogo vartotojo instrukcija.
  • Pirkėjas, sudarydamas užsakymo sutartį, neturi teisės keisti kataloge suformuotos užsakymo sutarties sąlygų.

Užsakymo paskelbimas

Gali nustatyti papildomas užsakymo sąlygas ir paskelbti CPO LT kataloge atnaujintą tiekėjų varžymąsi.

  • Pirkėjas negali nutraukti paskelbto užsakymo.
  • Pirkėjas įsipareigoja paskelbęs užsakymą per katalogą sudaryti sutartį su laimėjusiu tiekėju, išskyrus išimtis numatytas preliminariosios sutarties, kurios pagrindu vykdomas užsakymas, sąlygose.
  • Jei pirkėjas atsisako pasirašyti užsakymo sutartį CPO LT nenutraukus užsakymo, CPO LT turi teisę nutraukti pirkėjo kataloge vykdomus užsakymus ir/ar uždrausti pirkėjui skelbti užsakymą(-us) per CPO LT nustatytą laikotarpį.

Tiekėjų  varžymasis

Iki pirkėjo nustatyto termino pabaigos, CPO LT kataloge laukiama atnaujintų tiekėjų kainų pasiūlymų.

  • Pirkėjas sutinka, kad CPO LT turi teisę nutraukti užsakymą iki užsakymo sutarties sudarymo.
  • Pirkėjas, norėdamas nutraukti vykdomą užsakymą apie tai privalo informuoti CPO LT.

Sutarties sudarymas

Gali sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju dėl prekių, paslaugų ar darbų tiekimo.

  • Užsakymo sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai  kataloge yra pateikiama informacija apie laimėjusį tiekėją.
  • Pirkėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie laimėjusį tiekėją atrinktą sudaryti užsakymo sutartį gavimo dienos, laimėjusiam tiekėjui privalo pateikti tinkamai įformintus ir pasirašytus 2 Užsakymo sutarties egzempliorius.