Dažniausiai užduodami klausimai

Turinio meniu

Bendri klausimai apie centralizuotus pirkimus

Privalo, jeigu numatoma neskelbiamo mažos vertės pirkimo sutarties vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 Eur (be PVM) ir galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.

Perkančioji organizacija, pirmiausia, turėtų labai tiksliai išsiaiškinti poreikį ir pagal jį atlikti rinkos kainų analizę. Kaip viena iš priemonių, galite pasinaudoti CPO LT kataloge skelbiamais įvykusių užsakymų duomenimis (CPO LT ataskaitomis), kuriuose nurodytos laimėtojų kainos

– Taupomas valstybės biudžetas.

– Racionalus žmogiškųjų resursų naudojimas viešųjų pirkimų vykdymui.

– Skaidrus centralizuotų viešųjų pirkimų procesas.

– Mažesnė administracinė našta.

Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje esančioje skiltyje, skirtoje pirkimų suvestinės, techninių specifikacijų projektų, išankstinio informacinio skelbimo ir kitos viešųjų pirkimų informacijos paskelbimui.

 – Atvirą konkursą ir sudaro preliminariąsias sutartis.

– Ribotą konkursą ir sukuria dinaminę pirkimo sistemą.

Perkančioji organizacija kritiškai įvertina savo reikalavimų pagrįstumą ir, ar keliami reikalavimai, kurių nėra CPO LT specifikacijose arba specifikacijos nevisiškai juos atitinka, yra būtini perkančiosios organizacijos tinkamai veiklai vykdyti, ir atitinkamai priima sprendimą dėl pirkimo per CPO LT.

Ne, negali. Perkančioji organizacija gali rinktis tik iš CPO LT konkrečiam objektui nustatytų kainos ir kokybės pasiūlymo vertinimo kriterijų. Atsižvelgiant į tai, prieš pradėdama pirkimą per CPO LT, ji turi susipažinti su CPO LT nustatytais kainos ir kokybės santykio pasiūlymo vertinimo kriterijais, įvertinti jų sukuriamos kokybinės vertės reikalingumą pačiai perkančiajai organizacijai ir tikslingumą už tai mokėti galimai daugiau.

Pirkimo sutarties projektą parengia CPO LT. Sutarčių formas  rasti ir su jomis susipažinti galima CPO LT elektroninio katalogo kiekvieno modulio pirkimo aprašyme. 

Neprivaloma, bet rekomenduotina. Laiku ir tinkamai atlikti „namų darbai“ PO padeda nustatyti pirkimui reikalingas maksimalias lėšas, parinkti Kainos ir kokybės vertinimo kriterijaus lyginamuosius svorius, susipažinti ir įvertinti svarbiausias Sutarties vykdymo sąlygas.

Gerai atlikta rinkos analizė iki pirkimo paskelbimo, t. y., Užsakovui formuojant Užsakymą CPO LT kataloge svarbu turėti reikalingą informaciją, dokumentus, kad pateikti Pirkimo vykdymui.

Tiksliai suformuluoti poreikį, apklausti rinkos dalyvius bet kokiu patogiu būdu, peržiūrėti statistinę informaciją, skelbiamą CPO LT (jei tokia yra), peržiūrėti ankstesnių pirkimų kainas bei paieškoti informacijos internete.

Gautas tiekėjų pretenzijas dėl pirkimo procedūrų vykdymo CPO LT kataloge nagrinėja CPO LT sudaryta pretenzijų nagrinėjimo komisija. 

Tiekėjai CPO IS susirašinėjimo priemonėmis gali pateikti paklausimą dėl pirkimo sąlygų, kai pirkimo procedūros vykdomos CPO LT kataloge. Esant poreikiui, CPO LT kreipiasi į PO atsakant į gautą paklausimą dėl papildomos informacijos suteikimo.

Jeigu užsakymas dar nėra paskelbtas viešai ir jo nemato tiekėjai, kuo skubiau kreipkitės į modulį konsultuojantį asmenį (kontaktai nurodyti skiltis Katalogas) telefonu, el. paštu su prašymu nutraukti pirkimą. Jeigu užsakymas jau paskelbtas ir matomas tiekėjams, reikia rengti oficialų raštą ir vadovo pasirašytą el. kopiją siųsti į [email protected]. Rašte būtina nurodyti pirkimo numerį ir nutraukimo priežastį. CPO LT, išnagrinėjusi pateiktą prašymą, priima sprendimą dėl užsakymo nutraukimo ir elektroniniame kataloge apie tai informuoja galimus tiekėjus, kuriems buvo siųsta informacija apie užsakymą. Įvykdžius užsakymą, procedūros nebenutraukiamos, atsiranda dvišaliai santykiai tarp tiekėjo ir užsakovo.

Audituoti užsakymai pateikiami darbo dienomis 14:00 val. Užsakymai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val. Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.

Auditavimas – Užsakymo netikslumų ir / ar klaidų tikrinimas CPO LT katalogo vartotojo vadovo 8 skyriuje „Užsakymo auditavimas“ įvardintose Užsakymo dalyse. Užsakymai auditui CPO LT kataloge pateikiami kiekvienos darbo dienos 14 val. CPO LT turi teisę Užsakymą audituoti iki 5 darbo dienų.

Užsakovas pats pasirenka konkurso trukmę pagal konkretaus pirkimo užsakymo sąlygas. Paprastai konkursas trunka nuo 8 iki 15 darbo dienų.

Turite klausimų? Susisiekime!