Dažniausiai užduodami klausimai

Turinio meniu

Užsakymai

Norėdami paanalizuoti įvykusių Pirkimų kainas, rekomenduojame peržiūrėti skelbiamas pirkimų ataskaitas: Per CPO LT katalogą įvykdytų užsakymų duomenys. 

Ataskaitose galite matyti įvykusių Pirkimų duomenis: tiekėjus, datas, kainas ir kt.

Pradėjus pildyti Pirkimo duomenis ir atsijungus iš CPO LT elektroninio katalogo galima grįžti ir pratęsti Pirkimo pildymą bet kuriuo kitu laiku. Anksčiau užpildyta informacija išliks.

Kai Pirkimas neįvyksta, nes nebuvo pateikta pasiūlymų, rekomenduojame pasikonsultuoti dėl galimų neįvykimo priežasčių su CPO LT konsultantu, nurodytu prie pirkimo modulio. Jeigu nusprendžiama patikslinti / papildyti pirkimą, tada jis yra skelbiamas iš naujo. Jeigu Jūsų poreikis skiriasi nuo CPO LT elektroninio katalogo modulyje, pasidalinkite su CPO LT konsultantu savo poreikiu, įvertinsime galimybes papildyti pirkimo modulį.

Užsakovo atsakymas teikiamas CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis. Užsakovas atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą bei aktualumą.

Fiksuoto įkainio Sutartis, kurioje numatyta Užsakovo pareiga nupirkti prekių už nustatytą vertę: Užsakovas įsipareigoja per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nupirkti Prekių už ne mažiau kaip (nuo xx iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės.

Fiksuoto įkainio Pagrindinė Sutartis, kurioje numatyta Užsakovo pareiga nupirkti nustatytą prekių kiekį: Užsakovas įsipareigoja per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nupirkti ne mažiau kaip (nuo xx iki 100) procentų kiekvienos Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės vienetų. Pvz., PO pasirinkus vertės išpirkimą, vykdant sutartį PO „išpirkinės“ ir kontroliuos lėšų sumą (būsite laisvesni keisti prekių kiekius tarpusavyje,, pvz. sutartyje 5 pieštukai, 4 liniuotės – galėsite pirkti 2 pieštukus ir 6 liniuotes pagal įkainius stebint, kad neviršytumėme sutarties vertės), o kiekio išpirkimo atveju – PO sutarties vykdymui kontroliuos ir„išpirkinės“ vienetus – jeigu PO nusimatė 5 pieštukus, tai juos turėsit ir įsigyti.

CPO LT kataloguose PO, formuodamos užsakymą, kai kuriuose moduliuose gali matyti prognozuojamą biudžetą nuo iki (pvz. 100-150 eur). Ši prognozė yra sudaryta iš maksimalių tiekėjų kainų (mažiausių ir didžiausių), kurias jie siūlė viešojo konkurso metu, užsakovo krepšelyje pasirinktoms prekėms. Jei Jūs, atlikę kainų tyrimą, nustatote, kad pasirinktas krepšelyje prekes galite įsigyti už kitokią kainą, tarkime, mažesnę, tai tą sumą ir turėtumėte nurodyti, kaip maksimaliai priimtiną užsakymo kainą, kuri gali būti mažesnė, nei minimali prognozuojama kaina.. Ši informacija yra tik orientacinio pobūdžio, padedanti PO orientuotis formuojant pirkimo biudžetą. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant užsakymus, pati PO nurodo maksimalų pirkimo biudžetą, o tiekėjai konkurso metu turi teisę tik mažinti siūlomą kainą, bet negali viršyti nurodytos Jūsų sumos – maks. biudžeto.

Moduliuose užsakymų krepšelių minimali kaina yra skirtinga. Tiksli informacija pateikiama konkretaus modulio aprašyme bei nurodoma užsakymo pildymo lange atitinkamame modulyje. 

Ši prognozė yra sudaryta iš maksimalių tiekėjų kainų (mažiausių ir didžiausių), kurias jie siūlė viešojo konkurso metu, užsakovo krepšelyje pasirinktoms prekėms. Jei Jūs, atlikęs kainų tyrimą, nustatote, kad pasirinktas krepšelyje prekes galite įsigyti už kitokią kainą, tarkime, mažesnę, tai tą sumą ir turėtumėte nurodyti, kaip maksimaliai priimtiną užsakymo kainą, kuri gali būti mažesnė, nei minimali prognozuojama kaina.

CPO LT elektroniniame kataloge, suformavę užsakymo krepšelį, turite nurodyti maksimalią priimtiną užsakymo kainą, t. y. kiek esate numatę mokėti už perkamas prekes, paslaugas, darbus. Įvykus konkursui vertinami tik tie tiekėjų pasiūlymai, kurie atitinka visas nurodytas užsakovo sąlygas, tame tarpe ir maksimalią užsakymo kainą. Tiekėjų pasiūlymai, viršiję maksimalią užsakymo kainą, automatiškai atmetami ir nevertinami.

Atskirose pirkimo dalyse varžosi skirtingi tiekėjai, todėl jie negalės pateikti pasiūlymo visoms Jūsų nurodytoms prekėms / paslaugoms. Reikia formuoti atskirus krepšelius pagal atsiras pirkimo dalis. Jeigu dalyje yra keletą prekių, pvz. pieštukai ir trintukai, juos galite įsidėti į vieną krepšelį.

Maksimalų priimtiną biudžetą galite nusistatyti keletu būdų: – Rinkos kainų analizę galite atlikti išanalizavę mūsų skelbiamus užsakymų duomenis (naudokite Excel filtrais): Per CPO LT katalogą įvykdytų užsakymų duomenys.

– įsidėję prekę į krepšelį jame matysite prognozuojamą biudžetą (taikoma ne visuose moduliuose). Ši prognozė yra sudaryta iš maksimalių tiekėjų kainų (mažiausių ir didžiausių), kurias jie siūlė viešojo konkurso metu, užsakovo krepšelyje pasirinktoms prekėms. – prie specifikacijos paspaudus „Eur“ ženklą matysite 5 paskutinių pirkimų laimėjusių tiekėjų kainų pasiūlymus (taikoma naujam katalogui).

– Remtis Jūsų įstaigos sudarytais metiniais pirkimų planais; – Viešai skelbiama informacija el. erdvėje, kt.

Galimų teikti spalvų variantai nurodyti techninėje specifikacijoje. Jeigu užsakyme nėra tokio lauko, kur tiksliai galite nurodyti arba pasirinkti reikiamą spalvą, pasirašius sutartį su laimėjusiu Tiekėju, Jūs spalvą turėsite suderinti su Tiekėju el. paštu, elektronine užsakymo sistema ar kitu patogiu būdu.

Galutinės kainos priklauso nuo to, kiek tiekėjų galės pateikti pasiūlymus ir kokios bus tiekėjų pasiūlymų kainos konkrečiam PO užsakymui. Mažesnei prekių, paslaugų kainai gali turėti įtakos šie veiksniai: prekių pristatymo terminas (kuo ilgesnis); atsiskaitymo terminas (kuo trumpesnis); ilgalaikės sutarties trukmė (kuo ilgesnė); sutarties vertė (kuo daugiau prekių, paslaugų); pažymėtų miestų skaičius degalų konkursuose (kuo mažiau). Jau įvykusių konkursų kainos pateikiamos 2007.cpo.lt „Per CPO LT katalogą įvykdytų užsakymų duomenys“ skyrelyje.

Ne. Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Atkreipiame dėmesį, kad Prekės yra pristatomos iki „pirmo kabineto“, t. y., TIEKĖJAS neįsipareigoja teikti Prekių išnešiojimo paslaugos.

Pradinės sutarties vertė apskaičiuojama VPT Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Tai yra vertė be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pradinėje sutartyje nurodant pradinės sutarties vertę, į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas (pvz., kainos perskaičiavimą dėl rinkos kainų pokyčių). Svarbu akcentuoti, kad atliekant sutarties keitimą jos vykdymo metu, pavyzdžiui, pagal VPĮ 89 str. nuostatas, pakeitimai skaičiuojami nuo pradinės sutarties vertės. Sutarties kaina yra tiekėjui mokėtina kaina su PVM. Dažniausiai šis terminas vartojamas tose sutartyse, kuriose taikoma fiksuotos kainos arba fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Sutarties kaina sutarties vykdymo metu priklausomai nuo sutartyje numatytų ar taikomų VPĮ 89 str. sąlygų, gali kisti tiek dėl kainos peržiūros, tiek dėl sutarties pasirinkimo galimybių. Pavyzdžiui. Darbų sutartyje taikoma fiksuota kaina su peržiūra, sutarties kaina – 121 tūkst. Eur (su PVM), pradinės sutarties vertė – 100 tūkst. Eur. Sutarties vykdymo metu, buvo atsisakyta 30 proc. darbų ir sutarties kaina sumažinta 36 tūkst., po pakeitimo sutarties kaina lygi 85 tūkst. Eur., tuo tarpu pradinės sutarties verte ir toliau laikoma 100 tūkst. Eur. Perkančiajai organizacijai prireikus papildomų darbų, kurių pagal VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. nuostatas ji gali įsigyti iki 50 proc. pradinės sutarties vertės, tiek iki minėto sutarties pakeitimo, tiek po jo, papildomų darbų įsigijimo vertės ribą ji skaičiuos nuo pradinės sutarties vertės – 100 tūkst. (be PVM). Ir atvirkščiai, jei sutarties vykdymo metu būtų padidinta sutarties kaina, bet kokie vėlesni sutarties keitimai būtų skaičiuojami ne nuo padidintos kainos, o nuo pradinės sutarties vertės.

Dažnu atveju Užsakovas negali pateikti krepšelio audituoti, kai yra naudojama netinkama (su CPO LT katalogu nepalaikoma) naršyklė. Rekomenduojame naudotis viena iš šių naršyklių: „Mozilla Firefox“, „Google Chrome“ ar „Apple Safari“. Taip pat gali būti užpildyti ne visi užsakymo laukai. Tokiu atveju Užsakovui yra rodoma pastaba, kurioje parašyta kas yra neužpildyta.

Turite klausimų? Susisiekime!