Dažniausiai užduodami klausimai

Turinio meniu

Apie ataskaitas

Norėdami paanalizuoti įvykusių Pirkimų kainas, rekomenduojame peržiūrėti CPO LT svetainėje skelbiamas pirkimų ataskaitas: https://katalogas.cpo.lt/index.php?option=com_reports&task=report&rid=vpt_2012&btn_annualReportShow=1 . Ataskaitose galite matyti įvykusių Pirkimų duomenis: tiekėjus, datas, kainas ir kt.

Ne. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio 2 dalies 1 punkto ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 102 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, ataskaitos už pirkimus įvykdytus per CPO LT neteikiamos.

Taip, turi atsižvelgti. Viešojo pirkimo vertės skaičiavimą reglamentuoja Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. 1S-94. Pagal šios metodikos 39 punktą, Pirkimo vykdytojas, dalį prekių, paslaugų ar darbų pirkdamas pats, kitą dalį – iš arba per centrinę perkančiąją organizaciją, skaičiuodamas pirkimo vertę, privalo atsižvelgti į centralizuotame pirkime savo paties sudaromų pirkimo sutarčių vertes. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas per finansinius metus planuoja sudaryti dvi kompiuterių pirkimo sutartis (daugiau to paties tipo pirkimo sutarčių einamaisiais finansiniais metai sudaryti neplanuoja): stalinių kompiuterių numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 400 000 Eur be PVM ir ji bus sudaroma per centrinę perkančiąją organizaciją, o nešiojamųjų kompiuterių – 100 000 Eur be PVM ir ji bus sudaroma savarankiškai, kadangi įvertinęs rinkos kainas pirkimo vykdytojas mato, kad savarankiškai juos įsigis pigiau nei pirkdamas per centrinę perkančiąją organizaciją. Atsižvelgdamas į aplinkybes, kad abi sutartys yra reguliaraus pobūdžio, pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis metodikos 14.1 papunkčiu ir metodikos 33 punktu, sumuoja šių numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertes ir pirkdamas kompiuterius savarankiškai turi pirkti atlikdamas tarptautinį pirkimą.

Turite klausimų? Susisiekime!