Tiekėjo ABC

Turinio meniu

Kas gali dalyvauti?

Tiekėjų atrankos Konkursuose* dėl dalyvavimo pirkimuose, skelbiamuose per CPO LT katalogą, gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti prekes, paslaugas ar darbus pagal CPO LT konkursų pirkimo sąlygas.

* Konkursas, tai CPO LT organizuojamas ir vykdomas centralizuotas viešasis pirkimas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, kurio metu atrenkami tiekėjai dalyvauti CPO LT kataloge vykstančiuose konkrečiuose užsakymuose.

Tiekėjai turi dalyvauti CPO LT skelbiamuose centralizuotuose Konkursuose CVP IS.

Konkursai gali būti vykdomi vienu iš šių būdų: Atviras konkursas arba Ribotas konkursas dinaminės pirkimo sistemos pagrindu (DPS)

Atmintinė. Kaip patekti į CPO LT katalogą ir pradėti dalyvauti  CPO LT pirkimuose.

Pasibaigus Konkursui CPO LT su atrinktais Tiekėjais sudaro preliminariąsias sutartis (Atviro konkurso atveju) arba patvirtina dalyvavimą dinaminėje pirkimų sistemoje (DPS).

CPO LT kataloge gali dalyvauti tik registruoti tiekėjų atstovai (pasibaigus Konkursui tiekėjas užpildo ir pateikia registracijos paraišką CPO LT).

 • Turi atitikti CPO LT vykdomų Konkursų sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
 • Turi laimėti viešųjų pirkimų konkursą ir sudaryti preliminariąją sutartį dėl prekių, paslaugų ar darbų tiekimo per CPO LT katalogą arba būti patvirtinti DPS.
 • Turi publikuoti ir atnaujinti savo prekių, paslaugų ar darbų aprašymus CPO LT kataloge.
 • Teikti pasiūlymus užsakymo metu ir laimėjus privalo pasirašyti Sutartį su PO.

Tiekėjų atranka vyksta vienu iš šių būdų:
dinaminės pirkimų sistemos (toliau – DPS) būdu arba vienu etapu atviro konkurso būdu.

 • Pirma, Jums reikėtų susipažinti su paskelbtu skelbimu apie tiekėjų atranką į tam tikrą modulį (visa informacija apie pirkimus – tiekėjų atrankas galite rasti: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/, spausti „peržiūrėti išorinius dokumentus“.
 • Susipažinę su pateiktais dokumentais ir sutikę dalyvauti tiekėjų atrankoje spauskite „priimti kvietimą“ ir toliau vadovaukitės pateiktomis kontekstinėmis pagalbomis.

 

Jeigu tiekėjų atranka vykdoma DPS pagrindu:

 • DPS galiojimo metu tiekėjai gali bet kada DPS galiojimo metu pateikti paraiškas ir iš anksto nereikia teikti kainų pasiūlymų, jas atrinkti tiekėjai teiks tik pačioms perkančiosioms organizacijoms, kai siūlys savo prekes, paslaugas ar darbus konkrečiuose užsakymuose jau pačiame CPO LT kataloge.
 • Tiekėjui keliami tik minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų neturėjimo.
 • Tiekėjai teikia paraiškas dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams ir pašalinimo pagrindų nebuvimo. Šiame etape kainos neteikiamos.
 • CPO LT vertina gautas paraiškas ir Tiekėjus informuoja apie patvirtinimą, kad jis priimtas dalyvauti DPS.
 • Tiekėjams, priimtiems į DPS, nėra privalomas dalyvavimas konkrečiuose užsakymuose CPO LT kataloge, t. y. tiekėjas turi galimybę pasirinkti jam aktualius užsakymus.

 

Jeigu tiekėjų atranka vykdoma Atviro konkurso pagrindu:

 • Tiekėjai teikia pasiūlymus dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams ir pašalinimo pagrindų nebuvimo, teikiamos preliminarios (maksimalios kainos / įkainiai, kurie konkrečiame Pirkime gali būti tik mažinami).
 • CPO LT vertina gautus pasiūlymus ir kainas (įkainius).
 • Atrinktus Tiekėjus CPO LT kviečia pasirašyti preliminariąsias sutartis.
 • Preliminarioje sutartyje numatyta ar dalyvavimas konkrečiuose užsakymuose CPO LT kataloge yra privalomas / neprivalomas.
 • Antra, t.y. kai būsite pakviesti dalyvauti CPO kataloge, Jums suteiksime prisijungimo (identifikavimo) duomenis (su CPO katalogu galite susipažintikatalogas.cpo.lt)
 • Prisiregistravę kataloge atskirais pranešimais el. paštu būsite informuojami apie skelbiamus perkančiųjų organizacijų užsakymus.
 • Siekdami tiksliau paaiškinti dalyvavimo galimybes, registracijos ir kitus klausimus, susipažinti su potencialiais tiekėjais ir siekdami bendradarbiavimo galimybių iš anksto organizuojame CPO LT atvirų durų dienas, apie kurias skelbiame savo tinklalapyje www.cpo.lt
 • Susitikimo metu aptariame svarbiausius momentus, Jūsų dalyvavimo galimybes, atsakome į Jums rūpimus klausimus, supažindiname su CPO katalogu.

Turite klausimų? Susisiekime!