Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

        Pagal šias sutarties sąlygas CPO IS galima:

•Įsigyti  kompiuterinės ir biuro įrangos.
•Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2018-10-01.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti pagrindinę sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti:

•Numatomas įsigyti Prekes, jų technines specifikacijas, kiekį, kitus
reikalaujamus pateikti duomenis;
•Prekių pristatymo terminą (ne mažiau kaip 5 darbo dienos, kai Užsakymo vertė mažesnė kaip 2 896 Eur 20 ct, įskaitant PVM, ir ne mažiau kaip 15 darbo dienų, kai Užsakymo vertė didesnė kaip 2 896 Eur 20 ct, įskaitant PVM);
•Prekių pristatymo vietą (as);
•Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (is) (konsoliduoto Užsakymo atveju);
•Terminą atnaujintam varžymuisi (ne mažiau kaip 5 darbo dienos);
•Atsiskaitymo už Prekes terminą (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);
•Užsakymo maksimalią vertę (jei taikoma);
•Ar reikalaujama pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė 28 962 Eur
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Planuojama:
Pirkimo inicijavimas – 2017 m. rugpjūčio mėn.
Preliminariųjų sutarčių sudarymas – 2017 m. gruodžio mėn.
Modulio paleidimas – 2018 m. sausio mėn