Pages Navigation Menu

Efektyvesnis būdas vykdyti viešuosius pirkimus

lten  

Spausdintuvai ir daugiafunkciniai įrenginiai

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas CPO IS galima:

  • įsigyti spausdintuvus ir daugiafunkcinius įrenginius.
  • vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2021-12-20.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti pagrindinę sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti:

  • per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomų įsigyti Prekių technines specifikacijas bei kiekį;
  • prekių pristatymo vietą (-as) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • užsakymo maksimalią kainą su PVM visam Prekės kiekiui;
  • prekių pristatymo vietą (as);
  • ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 10 000 Eur su PVM.
  • terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 15 darbo dienų);
  • prekių pristatymo terminą (nuo 5 iki 25 darbo dienų);
  • papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduotojo užsakymo atveju).
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija