Atnaujintas statinio statybos techninės priežiūros modulis – kviečiame formuoti užsakymus

Perkančiąsias organizacijas, kurios planuoja vykdyti statybos darbus, kviečiame pasinaudoti CPO LT elektroninio katalogo paslauga – užsitikrinti kvalifikuotą statinio statybos techninę priežiūrą. 

Atnaujintame statinio statybos techninės priežiūros paslaugų modulyje atlikti keli pakeitimai, kurie užtikrina platesnį pasirinkimą bei kainos ir kokybės kriterijaus taikymą (ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui išrinkti) . Šiame modulyje galima įsigyti įvairių statinių statybos techninę priežiūrą, išskyrus, kultūros paveldo, branduolinės energetikos, melioracijos, naftos tinklų.

Modulyje atsirado daugiau kategorijų, o kiekvienoje iš jų tiekėjai nurodė specialistus, kurių kvalifikacija jau įvertinta CPO LT: nurodytas konkretus statinio statybos techninis prižiūrėtojas, kuris vykdys sutartį, o tai  naudinga perkančiosioms organizacijoms, kadangi į kategoriją patenka tik atitinkamą atestatą turintis specialistas, t. y., užsakovas įsigis specialisto, kurio kvalifikacija jau įvertinta, paslaugas.

Modulyje laimėtojas nustatomas išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taikant kainos ir kokybės santykio kriterijus, kurie apima:

  • kaina;
  • naudojama bent viena aplinkos apsaugos priemonė;
  • socialinis kriterijus (vertinama tiekėjų pasiūlyta įkainio, viršijančio minimalų  darbo užmokestį, dalis).

Sutartyje aprašyta papildomų paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo tvarka, subtiekėjų ir specialistų keitimo ir pasitelkimo tvarka, numatytos sankcijos dėl kokybės kriterijų nesilaikymo, todėl perkančiosioms organizacijoms tai leidžia tinkamai ir laiku pagal sutartinius įsipareigojimus gauti kokybiškas paslaugas.

Tiekėjų kvalifikacija vertinama paraiškų pateikimo metu, kai dar nėra žinomas konkretus objektas.  Įvertinęs objektą tiekėjas privalo prieš teikdamas pasiūlymas susipažinti su užsakovo pateiktais dokumentais ir pats įsivertinti, kokių ir kiek specialistų jam reikės, ir pasirašęs sutartį tuos specialistus nurodyti užsakovui.

CPO LT el. kataloge statybos srities pirkimų grupėje galite pasirinkti ir įsigyti visą spektrą paslaugų ir darbų, reikalingų statinio statybai: nuo projektavimo, žemės sklypų formavimo ir kadastro duomenų nustatymo, statybos rangos darbų iki pastatų sandarumo matavimų. Daugiau informacijos čia: katalogas.cpo.lt – Katalogas  

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: