CPO LT apklausė EIMIN pavaldžias įstaigas, kurių pavedimu vykdė viešųjų pirkimų procedūras

CPO LT nuo 2019 m. vykdo viešųjų pirkimų procedūras Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ( toliau – EIMIN) ir jai pavaldžių įstaigų perkančiosioms organizacijoms (toliau – PO) . Per 2020 m. buvo įvykdyta viešųjų pirkimų už 6 mln.148 tūkst.595 eur su PVM.
Siekiant klientams siūlyti profesionaliausius centralizuotus viešųjų pirkimų vykdymo sprendimus bei maksimaliai tenkinti jų poreikius, CPO LT įvykdė perkančiųjų organizacijų apklausą. Jos tikslas – išsiaiškinti PO poreikius, gauti vertinimus bei pasiūlymus ir pageidavimus viešųjų pirkimų procedūrų, vykdomų PO pavedimu, tobulinimui ir proceso efektyvinimui.
Kaip pažymi Kristina Gaižutienė, CPO LT Metodologijos ir mokymų skyriaus vadovė, labai svarbu buvo sužinoti PO nuomonę apie parengtus standartizuotus dokumentus, kurie, jos nuomone, turi ženkliai palengvinti pirkimų perdavimo procesą ir paraiškos teikimą. Šią prielaidą patvirtino absoliučiai visi respondentai, nurodę, kad CPO LT parengti standartizuoti kvalifikaciniai rekalavimai (100 proc.), sutartys (79 proc.) atitinka jų poreikius, padeda greičiau atlikti techninį darbą pateikiant poreikį CPO LT. Kaip savo atsakymuose tvirtina respondentai, jei „ būna „padaryti namų darbai”, t. y. visa būtina pirkimui inicijuoti informacija parengta iš anksto ir darbine tvarka suderinta institucijos viduje, tai šis procesas daug laiko neužima”, pakanka vos 30 min. Tačiau iš apklausos aiškėja, kad kai kurioms PO pirkimų perdavimo ir paraiškos teikimo procesas užtrunka net kelias dienas. Pagrindine to priežastimi respondentai nurodo „ patirties trūkumą, dėl ko reikėjo kreiptis pagalbos į CPO LT”.
Kaip rodo apklausa, net 56 proc. pateiktų PO paraiškų buvo tikslinamos. Daugiausia tikslinami jose pateikti vertinimo kriterijai, kvalifikaciniai reikalavimai, techninės specifikacijos , pirkimo būdai.
Vardindami privalumus, PO perduodant CPO LT vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, visi respondentai pirmoje vietoje nurodo, kad „nereikia patiems vykdyti pirkimo procedūras”. Kita sinerginė vertė, bendradarbiaujant su CPO LT, yra “ metodinė dalykinė pagalbą: CPO LT darbuotojų konsultacijos,nereikia viešinti sudarytų sutarčių, proocedūrų ataskaitų ( tai už PO atlieka CPO LT), lengvesnis ir paprastesnis pirkimo planavimas ir vykdymas, naudojant standartinius dokumentus.”
Įvykdyta apklausa leidžia daryti prielaidą, kad CPO LT atliekami kitų PO vardu viešieji pirkimai tenkina jas. Respondentai taip įvertino CPO LT atliktą darbą, vykdant pirkimų procedūras: 55 proc. puikiai ir labai gerai, 45 proc. – gerai.
Apklausa parodė, kad šioje veikloje dar yra tobulintinų aspektų. Pirmiausia, CPO LT naudojamoje Pirkimų valdymo sistemoje. Puikiai ir labai gerai ją įvertino 34 proc., o gerai – 22 proc. Respondentai pripažino, kad sistema „labai patogi, tačiau kartais iškyla techninių kliūčių, ne visada patogi naudoti, reikėtų ją tobulinti“. CPO LT perduos sistemos administratoriui PO pageidavimus ir pastebėjimus, kad tobulinant šį elektroninį įrankį būtų atsižvelgta į vartotojų pastabas.

Su apklausos rezultatais susipažinti čia.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: