CPO LT elektroniniame kataloge naujas modulis – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslaugomis

CPO LT pagal Aplinkos ministerijos ir viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) poreikį įvykdė naują centralizuotą viešąjį Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projektavimo paslaugomis pirkimą.
Kuriant modulį, CPO LT siekė kuo geriau patenkinti perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų lūkesčius. Visų pirma, šis centralizuotas viešasis pirkimas įvykdytas taikant dinaminę pirkimų sistemą (DPS), todėl Tiekėjai gali teikti paraiškas, o perkančiosios organizacijos skelbti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge per visą jos galiojimo laikotarpį ( iki 2024 m. rugsėjo 24 d.). Taip pat nebeprivalomas Tiekėjų dalyvavimas kiekviename CPO LT elektroniniame kataloge skelbiamame užsakyme, tiekėjai gali pasirinkti jiems aktualius užsakymus ir teikti savo pasiūlymus.
Šis modulis skirtas įsigyti rangos darbams su projektavimu tik objektams, dalyvaujantiems LR vyriausybės patvirtintoje Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Pirkimo objektas – daugiabučių namų, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 1499,99 kv. metrų, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugos ir rangos darbai pagal techninį darbo projektą.
Perkančiosios organizacijos gali įsigyti 2 kategorijų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus su projektavimo paslaugomis: ypatingųjų daugiabučių namų ir neypatingųjų daugiabučių namų.
Pirkimo sutarties kainodara taip pat lanksti – yra fiksuotos kainos su peržiūra.
Pagrindinės naujovės, kurias perkančiosios organizacijos gali pasirinkti, formuodamos užsakymus šiame modulyje:
– pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį (nuo 5 iki 10 procentų)
– pasiūlymų vertinimo kriterijus ir tvarką ( pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį);
– avansinis mokėjimo taikymą (Užsakovo patvirtinimas, kad prieš skelbiant pirkimą CPO LT Elektroniniame kataloge, jis užsitikrino avansui sumokėti lengvatinį arba disponuoja pakankamomis lėšomis iš kitų šaltinių.).
Plačiau su pirkimo parašymu, Tiekėjų sąrašu ir pirkimo dokumentais čia.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: