CPO LT III-ojo ketvirčio veiklos rezultatas – didėjančios centralizuotų viešųjų pirkimų apimtys

CPO LT apibendrino 2015 metų III-ojo ketvirčio pirkimų elektroniniame kataloge rezultatus.

„Išanalizavome ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius pasiekimus bei tendencijas, palyginome pasiektus rodiklius su praėjusių metų analogišku laikotarpiu ir galime pasidžiaugti, kad CPO LT elektroninis katalogas, kaip centralizuotų viešųjų pirkimų įrankis, vis labiau naudojamas perkančiųjų organizacijų, įsigyjant joms būtinas prekes, paslaugas ir darbus.“- teigia įstaigos vadovas Rolandas Černiauskas.

Pristatydamas rezultatus, CPO LT direktorius pažymėjo, kad per ketvirtį lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu net 37 proc. nuo 2397 iki 3297 padidėjo pirkimų skaičius. (1 pav.)

1pav.

grafikas1

Pirkimų skaičiaus augimą lemia keletas veiksnių. Visų pirma, padidėjusi pasiūla elektroniniame kataloge. 2015 m. III-ajame ketvirtyje pradėjo veikti net 3 nauji moduliai: vertimo paslaugų, kanceliarinių prekių iš socialinių įmonių, pašto ir kurjerių paslaugų. Kita vertus, pačios perkančiosios organizacijos nuo 2013 metų jau priprato prie centralizuotų viešųjų pirkimų ir vis aktyviau naudojasi šiuo įrankiu. Tai įtakojo ir pirkimų verčių augimą 10 proc.: nuo 63 mln. 117 tūkst. € 2014 metų III-ąjį ketvirtį iki 69 mln. 747 tūkst. € per šių metų tą patį laikotarpį(2 pav.).

Daugiausia sutarčių, net 1208, 2015 m. III-ajame ketvirtyje sudaryta biuro reikmenų modulyje, kuriame prekes perka beveik visos perkančiosios organizacijos.

Per tris mėnesius sudarytų sutarčių vertė yra beveik 1mln. 300 tūkst.€, pirkimų apimtys išaugo daugiau nei 451 tūkst. €, lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.

2pav.

grafikas2

Sutarčių vertės labiausia išaugo (net 2,2 karto!) elektros energijos modulyje, nuo 8 mln. 912 tūkst.€ 2014 metų liepos- rugsėjo mėnesiais, iki 22 mln.75 tūkst.€ šių metų tuo pačiu periodu.

Stabiliai nuo metų pradžios didėja vaistų centralizuoti viešieji pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą. Šių metų III ketv. sudarytos 478 sutartys (2014 m. III ketv. – 197) bendrai 13 mln. 291 tūkst.€ sumai.

„Mūsų veiklos 2015 m. III-ojo ketvirčio rezultatai patvirtina, kad CPO LT indėlis į centralizuotus viešuosius pirkimus yra svarus ir jos vaidmuo vis didėja. Pasiekti rezultatai yra didelė paskata įstaigos kolektyvui plėsti elektroninį katalogą naujais moduliais, ieškoti galimybių įtraukti vidutinį ir smulkųjį verslą, socialines ir neįgaliųjų įmones į centralizuotus viešuosius pirkimus, mažinti administracinę pirkimų vykdymo naštą valstybės institucijoms ir savivaldybių įmonėms ir tuo pačiu taupyti šalies biudžeto lėšas“,- akcentavo direktorius Rolandas Černiauskas.

 

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: